SERENDİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SERENDİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SERENDİB: (Hintçe) Hindistan'ın güneyindeki Seylân adasının ismi.

SERENDİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SERENDÎ: Katı, şiddetli, şedid. (Müe: Serendât) Devamını Oku

 • BÂB-UL MENDEB: Kızıldeniz’de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı. Devamını Oku

 • HARZEM (HAREZM): Türkistan’da Aral gölünün güneyindeki delta ve çevresindeki ülke. Devamını Oku

 • BÜŞRA: Müjde. Sevinçli, hayırlı haber. * İncil’in bir ismi. Devamını Oku

 • ANDELİB: Bülbül. Seher kuşu. * Mc: Hz. Resul-u Ekrem’in (A.S.M.) bir ismi. Devamını Oku

 • BİHTEREK: f. Farslılarca, 120 senede bir def’a 13 ay kabul edilen yılın ismi. Devamını Oku

 • MÜHENNED: Hint demirinden yapılmış kılınç. Keskin kılınç. Devamını Oku

 • BAHR-İ AHDAR: Hint Okyanusu. Devamını Oku

 • MİDİLLİ: At cinsinin küçük çaptaki nev’ine verilen addır. Bu türlü atlar Midilli adasında yetiştirildiği için bu adı almıştır. Devamını Oku

 • YESRİB: Medine-i Münevvere’nin müslümanlıktan evvelki ismi. (Bak: Medine) Devamını Oku

 • MANÇURYA: (Mançu memleketi) Asya’nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı’na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, so aları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibirya’ya katılmıştır. Bir kısmı da Amur ismiyle bir eyalet halinde kalmış ve diğer bir kısmı da Devamını Oku

 • SÜYUL: (Seyl. C.) Seller. Devamını Oku

 • SEYLAB: (Seylâbe) f. Taşkın su, sel. Devamını Oku

 • SEYL: Sel. şiddetle gelen şey. Devamını Oku

 • KEMALÂT: (Kemal. C.) Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlâk ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, edeblilik.(Mâdem mevcudat, zeminin yüzünde büyük bir nehir gibi, kemalâtın lem’alariyle parlar geçer; o nehir, güneşin cilveleriyle parladığı gibi, şu seyl-i mevcudât dahi, hüsün ve cemal ve kemalin lem’alarıyla muvakkaten parlar gider. Arkalarından gelenler aynı parlamayı, aynı lem’aları gösterdiklerinden anlaşılıyor ki: Cereyan eden suyun kabarcıklarındaki Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar