SERD-İ KELÂM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SERD-İ KELÂM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SERD-İ KELÂM: Güzel bir şekilde ifade etmek, söz etmek.

SERD-İ KELÂM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAHSİN-İ KELÂM: Bir sözü beğendiğini ifade etmek. Sözü güzelleştirmek. Devamını Oku

 • LEYL-İ SERD: Soğuk gece. Devamını Oku

 • SERDÎ-İ HEVÂ: Havanın sertliği. Devamını Oku

 • SERDÎ-İ TABİAT: Tabiat ve huy sertliği. Devamını Oku

 • SERDÎ: f. Soğukluk, bürudet. * Kabalık, sertlik, hoyratlık. Devamını Oku

 • SERD: f. Bârid, soğuk, bürudetli olan. * Sert, kaba, hoyrat. Devamını Oku

 • GERM Ü SERD: Sıcak ve soğuk. * Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı. Devamını Oku

 • SERDÜMEN: Gemilerde baş dümenci, dümen kullanmakla vazifeli tayfa. Eskiden harp gemilerinde çavuştan yüksek bir rütbe. Devamını Oku

 • MÜTEVATİR-İ BİLMÂNÂ: Nakledilen bir haberin başka ifade ve kelimelerle, başka başka şekilde ifade edilerek tevatür hâle gelmesi. Mânaların çok insanlarca başka başka kelimelerle nakledilmesi. Bir haberin veya hâdisenin farklı ifadelerle, başka başka şahıs veya topluluklar tarafından nakledilmiş olması. Devamını Oku

 • TELMİH: (C.: Telmihât) Lâyıkiyle ve kâmilen keşfedip nazara arzetmek. * Bir şeyi açıkça söylemeyip başka bir mâna ifade için söz arasında mânalı söylemek. İmâ ile söz arasında başka bir mânayı ifade etmek. * Edb: İbârede bahsi geçmeyen bir kıssaya, fıkraya, ata sözüne veya meşhur bir şiire, bir söze işaret etmek. Devamını Oku

 • MA’NİDAR (MÂNİDAR): f. Bir mânâyı mutazammın olan. * Nükteli, ince mânâlı. Bir mâna ifade eden. Bir mânayı şâmil olan. (Farsça bir ifade olup, mânâ; ma’ni diye okunmuştur.) Devamını Oku

 • KUVVE-İ NÂTIKA: Konuşma, güzel ifade etmek kudreti. Devamını Oku

 • TEESSÜF: Eseflenmek. Kederlenmek. * Beğenmemek ve râzı olmadığını ifade etmek. Devamını Oku

 • SECDE: Allah’ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah’a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü. Devamını Oku

 • TAHMİD: (Hamd. den) Hamdetmek. * Medhetmek, övmek. * Elhamdülillâh” kelâmının mânasını ifade etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar