SERBESTİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SERBESTİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SERBESTİYET: f. Serbestlik. Serbest oluş.

SERBESTİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SERBESTÎ: f. Serbestlik. Devamını Oku

 • SERBESTÂNE: f. Serbestçe. Devamını Oku

 • SERBEST: f. Kayıtsız. Başıboş. İstediği gibi hareket edebilen. * Sıkılmayan. * Engelsiz. Devamını Oku

 • HÜRRİYET: Serbestlik, hür oluş. * Adalet kanununda ve te’dibte, başka hiç kimse, kimseye taarruz ve tahakküm etmemesi ve herkesin hukukunun meşru’ olarak korunması, herkesin meşru’ hareketlerinde tam serbest olması.(İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intac eder.Rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinat’a hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye, Devamını Oku

 • TERHİS: Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak. Devamını Oku

 • TERHİS: Askeri sivil, serbest hayata geçirmek. İzin ve ruhsat vermek. Serbest bırakmak. Devamını Oku

 • AZAD: f. Serbest. Hür. Kimseye bağlı olmayan. Kölelikten kurtulmuş olan. * Dünya alâkasından kesilmiş. * Serbest fikirli. Devamını Oku

 • HÜRRİYET-İ VİCDAN: Amme hukuku ile ferdî hukuka tecavüz etmemek şartıyla herhangi bir kimsenin her hangi bir fikir veya dini kabul etmekte veya kabul etmemekte serbest olması. Ancak, İslâmiyeti kabul etmiş olan bir kimse, İslâmın esaslarını kısmen de olsa, inkâr ve reddetmekte serbest değildir; İslâm hukukunda mürted muamelesini görür. (Bak: Mürted)Dinî vazifeleri, dinin emirlerini yapmakta ve Devamını Oku

 • MUTLIK: Serbest bırakan. Boşayan. Salıveren. Köle veya esiri serbest bırakan, azad eden. Devamını Oku

 • MUHTAR: İhtiyar eden. Seçilmiş olan. * Hareketinde serbest olan. İstediğini yapmakta serbest olan. Hür. * Köyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse. * Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) bir ism-i şerifi. Devamını Oku

 • CUM’A: Toplanma. * Perşembeden so aki gün. Müslümanların kudsî tâtil günü olup, o güne mahsus namazla mükelleftirler. Memur ve işçilerin cuma namazı vakti serbest bırakılmamaları din hürriyetine aykırıdır. Yahudiler ve hristiyanlar haftalık dinî törenleri için cumartesi ve pazar günü serbest oldukları halde, müslümanlara aynı hakkın tanınmaması hakiki medeniyete zıttır. Devamını Oku

 • AZADÎ: Serbestlik. Hürriyet. * şükür. Devamını Oku

 • AZADE-GÎ: f. Hürlük, âzâdelik, serbestlik. Devamını Oku

 • PAYDOS: f. Tatil, teneffüs, serbestlik. Devamını Oku

 • HÜRRİYET-İ HAYVANÎ: Hayvancasına serbestlik. Hayvanlara yakışan bir serbestiyet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar