ŞERAİT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞERAİT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞERAİT: (Şart. C.) Şartlar.

ŞERAİT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • ŞURUT-U SALÂT: Namazın şartları. Devamını Oku

 • NÜMÜVV-Ü TABİÎ: Normal şartlar altında büyüyüp gelişme. Devamını Oku

 • EŞRAT: Nişanlar. Alâmetler. şartlar. Devamını Oku

 • NİKÂH-I SAHİH: Sıhhat şartlarını cami’ olan nikâh. Devamını Oku

 • IKLİM: Bir yerin hava şartları. Memleket. Küre-i arzın kıt’a ve her bir memleketi. Devamını Oku

 • ŞARTNAME: f. Bir sözleşmede olan şartların yazıldığı resmi kâğıt. Devamını Oku

 • ŞURUT: (Şart. C.) Şartlar. Bir şeyde bulunması lâzım gelen esaslar, temeller. Devamını Oku

 • ŞURUT: (Şart. C.) Şartlar. Bir şeyde bulunması lâzım gelen esaslar, temeller. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MEVKUFE-İ SAHİHA: Huk: Arâzi-i memlükeden şartlarına uygun olarak vakfolunan yerler. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜN’AKİDE: Bey’ide olduğu gibi in’ikad şartlarını tamamen câmi’ olan icaredir. Devamını Oku

 • EFANİN: (Üfnûn. C.) Değişiklikler. * İşler, şartlar, hâller. * Sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dalları. Devamını Oku

 • UKUD: (Akid. C.) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler. Devamını Oku

 • GASL: Yıkama. Gusül. Şartlarına uygun şeklide boy abdesti almak. (Bak: Gusül) * Birisini döğüp vücudunu acıtmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar