SENED Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SENED kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SENED: Kuvvetli olabilecek söz. * Tapu. * Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'. * İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.

SENED ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SENED-İ HÂKANÎ: Tapu senedi. Devamını Oku

 • AN’ANELİ SENED: Hadis nakledenlerin veya bir haberi söyleyenlerin bu haberi kimden kime söylendiğini belli eden “An filan, an filan” diyerek şahısların isimleriyle beraber rivâyet ve nakledilen kuvvetli ve şüphe götürmeyen sened. (Suâl : An’aneli senedin fâidesi nedir ki; lüzumsuz yerde, malum bir vâkıada “an filân, an filân, an filân” derler? Elcevab: Fâideleri çoktur. Ezcümle bir Devamını Oku

 • HİSSE SENEDİ: Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak. Devamını Oku

 • SENED-İ MÜSBİT: İsbat edici senet. Devamını Oku

 • SENED-İ RESMÎ: Resmen tasdikli senet, resmî senet. Devamını Oku

 • MÜLTECA: (Lec’. den) Sığınılacak ve iltica edilecek yer. Melce’. Devamını Oku

 • MELACİ’: (Melce. C.) İlticâ edilecek ve sığınılacak yerler. Devamını Oku

 • ÜSTÜVAR: f. Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. * Güvenilir, itimad edilir. Devamını Oku

 • MÜSTEVSİK: Bir kimseden sened veya vesika alan. Devamını Oku

 • EFİD: (Eftid) : f. Medhedici, öven, sena eden. * Hayret edilecek, şaşılacak, taaccüb edilecek şey. Devamını Oku

 • ZABIT: Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı. * Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı. * Yazı varakası. * Birçok kimselerce imzalanan rapor. Devamını Oku

 • İSTİSAK: Bir kimseden itimad edilir bir vesika veya senet alma. Devamını Oku

 • TEKYE: f. Zikir veya ders için toplanılan yer. * Dervişlerin meskeni ve mâbedi. * Yaslanılacak, dayanılacak şey. * İtimâd etmek, dayanmak.(İşte Hoca-i Kâinat olan Fahr-i Âlem’in (A.S.M.) kudsi medresesi ve tekkesi olan Suffe’nin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i hâfızanın ziyadesi için dua-i Nebeviyeye mazhar olan Hz. Ebu Hüreyre; gazve-i Tebük gibi bir Devamını Oku

 • AVRET: Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib olan âzâ, ud yeri. Utanılacak ve hayâ edilecek şey. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasındaki kısım. * Kadın. Zevce. Nikâhlı. * Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saate de şeriat örfünde “avret” denir. Öğlen ve öğle uykusu zamanına da kezâ aynı isim Devamını Oku

 • MUKAVELE: Kavilleşmek. Karşılıklı anlaşmak. Sözleşmek. * Anlaşmada imzalanan ve karar altına alınanların yazıldığı kâğıt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar