SELİHA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SELİHA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SELİHA: Kabuk. * Soyulmuş veya bozulmuş şey. * Tarçın yerine kullanılan bir ağacın adı.

SELİHA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SELİB: Soyulmuş, giderilmiş, alınmış. * Tıraş olunmuş. * Aklı başından alınmış. Devamını Oku

 • JETON: Fr. Para yerine kullanılan marka. * Telefonlarda veya garsonların kasa ile hasaplaşmasında kullanılır. Devamını Oku

 • İSM-İ MEVSULE: O şey ki, o kimse ki, mânâlarının yerine kullanılan, “Mâ, Men, Ellezi” gibi kelimelerdir. İki kelimeyi veya mânâyı birbirine birleştiren, mânâsı kendinden so a gelen bir cümle ile tamamlanın bir kelimedir. Devamını Oku

 • İSLAMBOL: Eskiden İstanbul yerine kullanılan bir tabir idi. Ulema takımı yakın zamana kadar zarfların üzerine İstanbul yerine İslâmbol yazarlardı. Devamını Oku

 • GEÇER AKÇA: t. Rayiç para yerine kullanılır bir tabirdir. Bu tabir, eskiden halk arasında yapılan senetlerde, hükümet tarafından akdolunan mukavelelerde kullanılırdı. Devamını Oku

 • HAŞMETMEAB: Haşmetli, haşmet sahibi mânâlarına gelir ve eskiden padişahlara karşı hürmet bildirmek için kullanılırdı. Devamını Oku

 • KAD: Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye olduğunda dâhil olduğu fiil, tahkik, ümid, rica, intizar, yakınlık, azlık veya çokluk ifade edebilir. Devamını Oku

 • HEMZE: ( $) Elif veya elif yerine kullanılan işaret. Elif, vav, ya, he üzerine konulan ve “e” diye okutan işaret. * Parmakla sıkma, dürtme, sıkıştırma. Devamını Oku

 • MÜCERRED: (C.: Mücerredât) Yalnız, tek. * Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına. * Çıplak, soyulmuş. * Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr. * Edb: Kur’ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir. * Fls: Müşahhas olmayan. Vücuda gelmiş eşya ve ef’âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen Devamını Oku

 • AHRED: Ayaklarının siniri kurumuş veya bozulmuş olan hayvan. Devamını Oku

 • AKA: İran Türkleri “ağa” yerine kullanırlar. Devamını Oku

 • FAZÎHA: (C: Fazayıh) Alçaklığı, edebsizliği gerektiren iş veya şey. Devamını Oku

 • ZEBİHA: Boğazlanmış veya kesilecek hayvan. (Bak: Zebh) Devamını Oku

 • CANİHA: Bir tarafa meyleden veya bir cenahı tutan. * Göğüs altındaki iyeği. Devamını Oku

 • AKAKİR: (Akkar. C.) Tıb: İlaç yerine kullanılan nebâtî kökler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar