ŞEKLÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞEKLÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞEKLÎ: Şekille alâkalı, şekilce. Dış görünüşe dair.

ŞEKLÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞEKLEN: Şekilce. Şekil bakımından. Devamını Oku

 • MÜŞAKİL: Diğerine uygun olan, şeklini benzeten, şekilce benzeyen. Devamını Oku

 • ŞEKL: (Bak: şekil) Devamını Oku

 • EKL: Yemek yeme. Devamını Oku

 • EKL Ü ŞÜRB: Yeyip içme. Devamını Oku

 • EKLİPTİK: Güneşin dünya etrafında yapmış olduğu zahirî hareketinde çiziyor gibi göründüğü yol. Devamını Oku

 • EKLİPTİK: Güneşin dünya etrafında yapmış olduğu zahirî hareketinde çiziyor gibi göründüğü yol. Devamını Oku

 • RİYAZİ: Hesap ve hendeseye dair. Matematiğe dair. Devamını Oku

 • MÜMASELET: Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyiş. Devamını Oku

 • SARFÎ: (Sarfiye) Masrafa, sarfa ait, gidere dair. * Gr: Sarf kaidesine dair, gramere ait, dilbilgisiyle ilgili. Devamını Oku

 • FÜNUN-U EKVÂN: Kâinata dair fenler. Âlemlere, vücudlara, keyfiyetlere dair olan fenler. Devamını Oku

 • İHBARNAME: f. Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. * Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. * Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. Devamını Oku

 • İBN-İ İSHAK: (Ebu Abdullah Muhammed) Medine’de büyümüştür. Hz. Muhammed’in (A.S.M.) hayatına dair vak’aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha so a Mısır’a, oradan da Irak’a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul Enbiya. 2. Kitab-ül Magazi. Devamını Oku

 • DEHRÎ: Dehr ve zamana dair ve müteallik. DEHRİYE : Devre ait. Zamana dair ve müteallik. * Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka. Devamını Oku

 • ŞİTAÎ: (Şitâiye) Kışa ait. Kışlık. Kışa dair. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar