ŞEHVET-ENGİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞEHVET-ENGİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞEHVET-ENGİZ: f. Şehvet uyandıran. Kuvve-yi şeheviyeyi tahrik eden.

ŞEHVET-ENGİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAZA-İ ŞEHVET: Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.) Devamını Oku

 • ŞEHVET-PEREST: f. Şehvetine çok düşkün. Nefsi arzularının esiri olan. Devamını Oku

 • ŞEHVET: Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu. * Bir şeyi fazla istemek. * Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis’te Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı gibisin.” Devamını Oku

 • ŞEHİY (E): (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran. Devamını Oku

 • BAH: şehvet. Devamını Oku

 • ŞEHEVAT: (şehvet. C.) şehvetler, nefsanî istekler, arzular. Devamını Oku

 • NEHMET: Himmet, maksat, yüksek himmet. Harislik. şehvet. Devamını Oku

 • MÜŞTEHA: İştiha veren, iştiha getiren. Şehvet veren. Devamını Oku

 • TAHRİK-AMİZ: f. Kışkırtıcı. Tahrik edici. Devamını Oku

 • FISK: Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak. * Fık: Allah’ın emirlerini terk ve O’na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde “fâsık” denir.(Fısk; haktan udul, ayrılmak; hadden tecavüz, hayat-ı ebediyeden çıkıp terketmektir. Fıskın menşei; kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeheviye denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neş’et eder. Evet ifrat veya tefrit, Devamını Oku

 • NEŞÂT-ENGİZ: f. Sevinç uyandıran. Devamını Oku

 • NAĞME-HİZ: f. Nağme uyandıran. Türkü, şarkı söyleyen. Devamını Oku

 • TEŞHİZ: (C.: Teşhizât) (Şahz. dan) Sivriltme, keskinleştirme. * Bileme. * Gücünü, kuvvetini artırma. *Uyandırma. Devamını Oku

 • TAADDÜD-Ü ZEVCAT: Bir kaç kadınla evlilik hali. (Bak: Aile)(Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur’anın o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münâfi telâkki eder. Evet, eğer izdivacdaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis olmalı. Halbuki, hatta bütün hayvânatın şehâdetiyle ve izdivac eden nebâtatın tasdikıyle sabittir ki; izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet Devamını Oku

 • KUVVE-İ ZÂKİRE: Hafıza. Ezberleme kuvveti. Ezber edici kuvvet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar