SEDEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEDEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEDEN: (Sedâne) Hizmet.

SEDEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HUDDAM: Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler. * Cin taifesinden olan hizmetçi. Devamını Oku

 • EMEK-DAR: f. Emeği geçmiş, kıdem ve mükafâta hak kazanmış memur, hizmetçi. Eski ve sadık hizmetçi. Devamını Oku

 • HİZMET-İ İMANİYE: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. Devamını Oku

 • HİZMETKÂR: Hizmet yapan kimse. Hizmetçi. Devamını Oku

 • MEVLUD: Çocuk. Yeni doğmuş çocuk. * Birisinin doğması. * Mevâlid-i selâseden herbiri. Devamını Oku

 • MIKNEVA: Hizmet eden, hizmetçi. Devamını Oku

 • CARİYE: Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden. * Güneş, şems. * Gemi. * Cenab-ı Hakk’ın in’âm eylediği rızık ve nimet. * Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi. Devamını Oku

 • HÂDİM: (Hidmet. den) (C.: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan. * İmân ve İslâmiye’te ve millete faydalı olmağa çalışan. * Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunlardan, büyük mevkilere yükselenler olmuştur. Hattâ sadrazam olanlar bile vardır. Devamını Oku

 • GILMAN-I HASSA: Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda “İç oğlanları”, daha sonları da “İç ağaları” da denilirdi. Bunlar, “Enderun-u Hümayun” denilen ve sarayın Babussaade’den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası adlarını taşırlardı. Devamını Oku

 • HADİME: (Hâdim. den) Kadın hizmetçi. Devamını Oku

 • MESBUK-ÜL HİDME: Hizmet ve emeği geçmiş. Devamını Oku

 • KATV: Hizmet. Devamını Oku

 • BESTAK: Hizmetçi, hâdim. Devamını Oku

 • IHTİDAM: Hizmet etmek. Devamını Oku

 • CEDAVİ: f. Hizmetçi aylığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar