SECİ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SECİ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SECİ': Edb: Nesrin kafiyesidir. Seci'ler, ya cümlelerin sonunda yahut arasında bulunur. Sondaki seci'ler bir kelime vasıtasiyle birbirine bağlanır, onlara "Seci'-i mukayyed" denilir. Aradaki seci'ler ise yekdiğerlerine bağlı olmadıklarından onlara sec'i-i mutlak tâbir olunur. İçiçe olan seci'lere "Seci' ender seci" denir.

SECİ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İ’NAT: Zahmete uğratma, meşakkate maruz bırakma. * Edb: Mukayyed kafiye ve mukayyed seci’ san’atı. Devamını Oku

 • TEZYİNÂT-I LAFZİYYE: (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san’atlar. Cinas, seci’ gibi. Devamını Oku

 • SECİS: Yılın ve zamanın sonu. Devamını Oku

 • SECİR: Posa. Devamını Oku

 • SECİYE-İ UVERÂ: Tek gözlülerin -yâni sadece bu dünyayı düşünenlerin, âhireti görmeyenlerin- seciyesi. Devamını Oku

 • SECİYE: Huy, karakter. Huy güzelliği. Ahlâk durumu. Devamını Oku

 • SECİL: Uzun, tavil. Devamını Oku

 • SECİLE: Büyük kova. * Dökülmüş su. Devamını Oku

 • SECİHA: Tabiat. * Miktar. Devamını Oku

 • SECİR-İ İNEB: Üzüm posası. Devamını Oku

 • SECİF: Perde, setre. * Bir kapıya birbiri üstüne iki perde asmak. Devamını Oku

 • SECİC: Asan, kolay. * Yumuşak yer. Devamını Oku

 • SECİYE-İ AVRÂ: Tek gözlü seciye. Dünyaperestlik. Devamını Oku

 • KÂSE-GER: f. Kâseci, kâse yapan. Devamını Oku

 • MÜSECCA’: Secilendirilmiş. Cümlelerin sonu veya ortası kafiyeli olan nesir. (Bak: Seci’) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar