ŞECEB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞECEB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞECEB: Hüzün ve gussalı olma.

ŞECEB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNAGGAS: (Gussa. dan) Kederli, gussalı. Devamını Oku

 • GUSSADÂR: f. Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. Devamını Oku

 • MÜNAGGASAN: (Gussa. dan) Tasalı olarak, gussalı olarak. Devamını Oku

 • SAHABET: Sâhib olma, sâhib çıkma. * Sohbetinde bulunmuş olma. * Yardım etme, koruma, arka olma. Devamını Oku

 • İSTITLAK: İç sürgünü olma. Amel olma, ishal olma. * Boşanmayı isteme. Devamını Oku

 • TEFECCU’: Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma. * Belâ ânında hüzünlü olma. Devamını Oku

 • TEKABÜL: Karşılıklı olma. Bir şeyin karşılığı olma. Yüzleşme. Karşılık olma. Karşılama. * Tezat. Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • MER’İYYET: Mer’î oluş. Makbul olma. Muteber olma. Hükmü geçer olma. Devamını Oku

 • ME’ZUNİYET: Me’zun olma. İzinli ve salâhiyetli olma. Diplomalı olma. Devamını Oku

 • ŞAHSİYET: Bir kimsenin kendisine mahsus ahvâli. Şahıs olma. Karakter sâhibi ve makbul bir insan olma. Devamını Oku

 • MUAFİYYET: Bir hastalığa $karşı aşı ile elde edilen hâl. * Afvolunmuş olma. Bağışlanmış olma. Devamını Oku

 • İNKIYAD: Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal. Devamını Oku

 • TABİİYYET: Tabi’lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb’asından olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar