SECDEGÂH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SECDEGÂH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SECDEGÂH: f. Namaz kılınıp secde edilecek yer. İbadet yapılacak yer.

SECDEGÂH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ELVAN-I İBADET: İbadet renkleri. * Mc: İbadet çeşitleri.(Nasılki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fâtiha-i Şerife, şu Kur’an-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envâını şâmil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. S.) Devamını Oku

 • SECDE: Allah’ın (C.C.) huzurunda yere kapanış. İbadet ve Allah’a (C.C.) memnuniyetini ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yere kapanarak alın, burun ucu, eller, dizler ve ayak uçları yere gelecek şekilde yapılan en büyük tazim ifade eden hareket. Namazın bir rüknü. Devamını Oku

 • EFİD: (Eftid) : f. Medhedici, öven, sena eden. * Hayret edilecek, şaşılacak, taaccüb edilecek şey. Devamını Oku

 • TA’DİL-İ ERKÂN: Fık: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertib ve düzeninin hakkını vererek kılmak. Meselâ : “Secdeyi sükunetle yerine getirmek ve iki secde arasında “Sübhânallah” diyecek kadar doğrularak oturmak. Kıyamda ve rüku’dan so aki kıyamda sükunet üzere olmak ve namazın bütün duâlarını dikkatle okumak. Namazın her rüknünü yerine getirmek, acele Devamını Oku

 • MU’CİBE: Taaccüb edilecek, şaşılacak şey. Devamını Oku

 • BÜCR: Şaşılacak, taaccüb edilecek şey. * Şer, kötü, iyi olmayan. Devamını Oku

 • MÜLTECA: (Lec’. den) Sığınılacak ve iltica edilecek yer. Melce’. Devamını Oku

 • MENFER: Geri kaçılacak yer. Nefret edilecek, sevilmeyecek yer. Devamını Oku

 • MELACİ’: (Melce. C.) İlticâ edilecek ve sığınılacak yerler. Devamını Oku

 • MATAF: (C.: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer. Devamını Oku

 • MATAF: (C.: Matâif) (Tavâf. dan) Tavâf edilecek, etrâfı ziyaret edilip dolaşılacak yer. Devamını Oku

 • MESCİD: Secde edilen yer. Namazgâh. Cami yerine kullanılan namaz yeri. Devamını Oku

 • SECDE-İ TİLÂVET: Kur’an okurken veya dinlerken secde âyeti dinlenir veya okunursa secdeye kapanmak vâcibdir. Okuma secdesi mânasiyle bu isim verilmiştir. Abdestli ve bulunduğu yer temiz olmak şartiyle kıbleye müteveccihen secde edilir. (Kur’an-ı Kerim’de, 7, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 38, 41, 53, 84 ve 96. Surelerde olmak üzere 14 yerinde secde âyeti Devamını Oku

 • SÜCUD: Secdeye varmak. Cenab-ı Hakk’ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek. (Bak: Secde) * (Sâcid. C.) Secde ederek yere kapananlar, secde edenler. Devamını Oku

 • NAMAZ: f. İslâmın beş şartından birisidir. * Duâ. * Zikir. * Kur’an. * Kunut. * Rüku. * Salât. * Şükür. * Tesbih. * Secde. * Hamd. (Bak: Salât – Târik-üs salât)(Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe’nindendir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar