SEBUHA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEBUHA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEBUHA: Mekke şehri.

SEBUHA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEBUHA: Mekke şehri. Devamını Oku

 • MEKKE-İ MÜKERREME: İlk ismi Mekke olan bu şehire, Hz. Peygamber’in (A.S.M.) gelmesi ve Mukaddes Kâbe’nin putlardan temizlenmesi ile Mükerrem Mekke mânâsında bu isim verilmiştir. Devamını Oku

 • NEVAHİ-İ MEKKE: Mekke civarı. Mekke’nin yakınları, nahiyeleri. Devamını Oku

 • MEKKÎ: Mekke’den olan. Mekke’ye dâir ve mensub. * Mekke’de nâzil olan âyet veya sure. Devamını Oku

 • HUNEYN: Mekke-i Mükerremeye üç mil mesafede ve Mekke ile Taif arasında bir vâdinin adı. Devamını Oku

 • İSTANBUL: Türkiye’nin en büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun taht şehri (1453-1922). İslâm halifeliğinin son merkezi (1516-1924). Türklerden önce Bizans “Doğu Roma” İmparatorluğu’nun taht şehri idi (395-1453). * İstanbul ismi, Rumca şehre veya şehirde demek olan (İstin polin) tabirinden galat olup, bu ismin Osmanlılar tarafından fetih esnasında verilmiş olduğu rivayet ediliyorsa da, Osmanlılardan evvel şehrin bu Devamını Oku

 • HİCRET: Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak. * Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Mekke’den Medine’ye hicret etmesi. İslâmiyetin ilk zuhurunda, şeref ve izzetleri zedelenen Mekke’deki putperest müşrikler daima Hz. Peygamber’e su-i kastlar tertipliyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (A.S.M.) Mekke’yi bırakıp Medinelilerin dâvetini kabul ederek Hz. Ebu Bekir (R.A.) ile birlikte Devamını Oku

 • MEDİNE-İ SELÂM: Bağdat şehri. Devamını Oku

 • HEM-CA(Y): f. Aynı yerde oturan. Hemşehri. Devamını Oku

 • ŞEHR-AŞUB: Şehri karıştıran, kargaşalık yapan. Devamını Oku

 • KARYET-ÜL ENSÂR: Medine-i Münevvere şehri. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HİCRE: Hicret edilen yer. Medine şehri. Devamını Oku

 • DEMEŞK (DİMEŞK): Şam şehri. * Yürüğen kuvvetli, seri deve. Devamını Oku

 • SEDUM: Peygamber Lut Aleyhisselâm’ın kavminin şehri. Devamını Oku

 • AMMURİYYE: Ankara şehri. Türkiye’nin başkenti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar