SEBEB-İ HİLKAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEBEB-İ HİLKAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEBEB-İ HİLKAT: Yaratılışa sebeb ve gaye, yaratılışa vâsıta ve âlet olan.(... Nasıl ki O Zât, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vüsulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. S.)

SEBEB-İ HİLKAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ACİBE-İ HİLKAT: Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi) Devamını Oku

 • NETİCE-İ HİLKAT: Yaratılışın sonu, gayesi. Yaratılmanın neticesi. Devamını Oku

 • U’CUBE-İ HİLKAT: Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi. Devamını Oku

 • HİLKAT: Doğuştan gelen vasıf. Yaratma. Yaratılış. Devamını Oku

 • EZ-ON SEBEB: O sebepten. Devamını Oku

 • BÎ-SEBEB: f. Sebepsiz, boşuna, yok yere. Devamını Oku

 • BİLÂ-SEBEB: Sebepsiz. Devamını Oku

 • SEBEBİYET: İcab ettirme, sebep olma. Devamını Oku

 • Lİ-SEBEBİN: Bir sebebe mebni olarak. Bir sebepten dolayı. Devamını Oku

 • DÂHİYE-İ HİLKAT: Yaradılıştan dâhi olan. Hârika. Devamını Oku

 • SEBEB-İ VÜCUD: Varlık sebebi. Var olmanın sebebi ve gayesi. Devamını Oku

 • MUKTEZA-İ HİLKAT: Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice. Devamını Oku

 • SEBEB: Vâsıta. Âlet. * Alâka. * Bahane. * Edb: Harekeli bir harf ile sâkin bir harften veya iki harekeli harften meydana gelen parça. (Bak: Esbab, Esbabperest) Devamını Oku

 • TUBA-İ HİLKAT: Hilkat ağacı, hilkat tubası. Kâinat, teşbih yapılarak tuba ağacına benzetilmiştir.(Tuba-i hilkatten semavat şıkkına hep kehkeşan ağsanınaBir Cemil-i Zülcelâl’in dest-i hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. M.) Devamını Oku

 • MÜSEBBEB: (Sebeb. den) Sebebleri ve vesileleri mevcut olan. Sebeb ile meydana getirilmiş olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar