SEBAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SEBAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SEBAK: (C.: Esbâk) Ders. * Yarış. * Koşu yapanların aralarında koydukları ödül.

SEBAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEBAK-DAŞ: f. Ders arkadaşı. Devamını Oku

 • SEBAK-ÂMUZ: f. Ders arkadaşı. Devamını Oku

 • SEBAK-HÂN: f. Ders okuyan, talebe. Devamını Oku

 • SEBAK-GÂH: f. Ders öğrenilen yer. Mekteb, medrese. Devamını Oku

 • MÜDERRİS: Ders veren. Ders okutan. Muallim. İlim talebelerine ders veren. Ders vermeğe izinli ve salâhiyetli olan kimse. Profesör. Devamını Oku

 • TAKSİM-İ GURAMÂ: Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek. * Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek. Devamını Oku

 • DERS-İ AMM: Bir medreseyi bitirdikten so a, tâbi tutulan imtihan sonunda medrese talebelerine ders vermek salâhiyetini kazanan. * Asistan. * Herkese ders vermeğe salâhiyetli âlim. Devamını Oku

 • TENEFFÜS: (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme. * Tan yeri ağarma. * Deniz suyunun sahile vurması. * Üfürmek. * Okullarda ders araları verilen dinlenme. Devamını Oku

 • MEDRESE: (Ders. den) Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu binâ. Devamını Oku

 • FERDİYET: Cenâb-ı Hakk’ın birliği. Vahdetle bütün kâinata birden tasarruf eden Allah’ın (C.C.) sıfatı. (Bak: Tevhid.)Ferdiyet mânası insanlara isnad edilirse: Sadece bir olup, benzeri dünyada bulunmayan kimsenin sıfatı olur. Sadece Kur’andan ders alarak irşadda bulunabilen büyük velilik. Hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan doğruya Kur’andan ders alan ve ders veren büyük zâtın makamıdır. Devamını Oku

 • DERSHANE: f. Sınıf, ders verilen yer, ders yeri. Devamını Oku

 • DERS-HAN: f. Ders okuyan, talebe, öğrenci. Devamını Oku

 • MÜSTEBIK: (Sebak. dan) Yarışa çıkan, istibak eden. Devamını Oku

 • MÜDARESE: (Ders. den) Ders verme. Devamını Oku

 • MÜDARESE: (Ders. den) Ders verme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar