ŞEAMAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞEAMAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞEAMAT: (Şeâmet. C.) Uğursuzluklar, şeâmetler.

ŞEAMAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HÜKÛMAT: (Hükûmet. C.) Hükûmetler. Devamını Oku

 • EŞRAT: Nişanlar. Alâmetler. şartlar. Devamını Oku

 • EL-ÂLÂ: Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanları. Ni’metler. Devamını Oku

 • EMARAT-I HASENE: İyi alâmetler. Devamını Oku

 • MÜBEŞŞİRAT: (Mübeşşir. C.) Hayırlı alâmetler. * Müjdeleyenler, hayırlı haber verenler. Devamını Oku

 • FÜRUK: (Fark. C.) Farklar. Ayırma vasıfları. Alâmetler. Devamını Oku

 • ALÂMAT: (Alâmet. C.) İzler, nişanlar, alâmetler, işâretler. Devamını Oku

 • EMERE: (C.: İmer) Çöllerde taştan belirlemek için yapılan alâmetler. Devamını Oku

 • MÜDEHHARÂT: İstif edilmiş, yığılmış ni’metler. Biriktirilmiş mallar. Devamını Oku

 • EDİLLE: (Delil. C.) Deliller, işaretler. Alâmetler. Rehberler. İsbat vasıtaları. Devamını Oku

 • A’LAM: (Alem. C.) Alemler. Alâmetler. İzler. Nişanlar. * Bayraklar. * Büyük âlimler. * Büyük dağlar. Devamını Oku

 • REŞAHAT-İ İHTİYAR: İstekle yapılma alâmetleri. İhtiyar sızıntısı, yâni bir irade ve tercih ile yapıldığını gösteren alâmetler. Devamını Oku

 • MENASİM: (Mensim. C.) Yollar, tarikler, meslekler. * Alâmetler, izler, eserler, nişânlar. Devamını Oku

 • A’RAZ: (Araz. C.) Arazlar, işaretler, nişanlar, alâmetler. * Tesadüfler. * Hastalık alâmetleri. * Kazalar, felâketler, musibetler. Devamını Oku

 • ASÂ-YI MUSÂ: Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı. * Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatlarını isbat ederek imân âb-ı hayatını gösteren ve bununla kâfirleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar