SAVMAA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SAVMAA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SAVMAA: (Savmea) (C.: Savâmi') İbadet yeri, hususan Yahudilerin ibadet ettikleri yer. * Hücre.

SAVMAA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SANEM: Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put. * Mc: Çok güzel olan. * Putperestlerin İlâhı. Devamını Oku

 • TAATGÂH: f. İbadet yeri. İbadetgâh. Devamını Oku

 • ELVAN-I İBADET: İbadet renkleri. * Mc: İbadet çeşitleri.(Nasılki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fâtiha-i Şerife, şu Kur’an-ı Azîmüşşan’ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envâını şâmil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. S.) Devamını Oku

 • ABİD: İbadet eden. Zâhid. Çok ibadet eden. * Köle. Devamını Oku

 • İ’TİKÂF: Bir şeye devam etmek. * Ist: Bir yere çekilip yalnız ibadetle meşguliyet. Hususan Ramazanın son on gününde, mescidlerde ve buna benzer yerlerde kalıp, ibadet, ilm-i iman ve Kur’an, evrad ve ezkâr gibi ibadetlerle meşgul olmak. Böyle bir kimseye “Mu’tekif” denir. Devamını Oku

 • MESCİD-İ HARAM: Mekke-i Mükerreme’de ve içinde Kâbe’nin bulunduğu en büyük, mukaddes ibadet yeri. (Bak: Kâbe) Devamını Oku

 • HALVETHANE: f. Gizli ibadet yeri. * Gizli konuşup görüşmeye mahsus yer. Devamını Oku

 • LİSAN-I HAL: Hal dili. Bir şeyin görünüşü ile bir mânâ ifade etmesi (Bak: Hal)(Akılları gözlerinde olan avama ders veren fiildir, lisan-ı haldir.)(Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer hâs secde ettikleri gibi, bütün kâinattan Dergâh-ı İlâhiyeye giden bir duâdır. Ya, istidad lisaniyledir: Bütün nebatat ve hayvanatın duâları gibi ki; her Devamını Oku

 • AHD-İ ATİK: Tevrat, Zebur ve Mezamir’in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları. Devamını Oku

 • KABALE: Kadı’nın (hâkimin) verdiği hüccet. * Toptan, götürü ile yapılan satış. * Yahudilerin kendi cemaatlarına verdikleri vergi. Devamını Oku

 • İBADET: Allah’ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah’a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye. (Bak: Târik-üs-salât)(… İbadet’in ruhu ihlâstır. İhlâs ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse o Devamını Oku

 • ELH: İbadet. Devamını Oku

 • TE’LİYE: İbadet ettirmek. Devamını Oku

 • ASELÎ: Bal gibi sarı renkte olan. * Yahudilerin ayırdedilmek için, omuzbaşlarına taktıkları sarı kumaş parçası. * Eskiden kullanılan bir kumaş çeşidi. Devamını Oku

 • U’BÜD: İbadet et (meâlinde emir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar