SASANİLER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SASANİLER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SASANİLER: İran'da ikibin yıl önce devlet kuran bir sülâledirler. İlk meşhur hükümdarları Erdeşir'dir. Devleti kuvvetlendirdi ve Doğu Anadolu'yu Romalılardan aldı. Ünlü pâdişahlarından ve âdil ismi ile tanınan Nuşirevan İslâmiyetten önce yaşamıştır. Altıyüz seneden ziyade devletleri devam eden Sâsâniler, İslâmiyetin karşısında sarsılmışlar, nihayet 636'da Nihavend muharebesi ile ortadan kaldırılmışlardır.

SASANİLER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SAFEVİLER DEVLETİ: (1499-1737) Safeviler adında bir hanedana mensub olan Şah İsmail’in kurduğu bir devlettir. İran’da kurulmuş olan bu devlet şii idi. Osmanlılarla münasebetleri iyi değildi. Çaldıran’da 1514’de Yavuz Sultan Selim tarafından büyük bir mağlubiyete uğratıldılar. Nihayet 1737’de bir ayaklanma neticesinde Afganistan padişahı Nadir Şah tarafından ortadan kaldırıldılar. Devamını Oku

 • KİLER: Erzak koymağa mahsus dolap. Yiyecek, içecek şeyler koyulan mahzen, anbar veya oda. (Bak: Kilar) Devamını Oku

 • AZERÎLER: Kafkasyanın Azerbeycan bölgesinde yaşamış Türk kavmi. Devamını Oku

 • DAFİ’: Def’eden, menedici. Ortadan engeli kaldıran. * Cenâb-ı Hak. (C.C.) Devamını Oku

 • MAHIK: (Mahk. dan) Yok eden. Silen. Ortadan kaldıran. Devamını Oku

 • KAHİR-ÜL EŞRÂR: Şerleri ve kötülükleri ortadan kaldırıp yok eden. Haydutları kahreden. Devamını Oku

 • TAYY-I ZAMAN: Zamanı ortadan kaldırmak. Çok uzun bir zamanı pek kısa olarak görmek ve yaşamak. Meselâ: Kur’an-ı Kerimde beyan edilen “Ashab-ı Kehf” mağarada 309 sene kaldıkları halde, kendileri yarım gün veya bir gün kadar kaldıklarını söylemişlerdir. (Bak: Bast-ı zaman) Devamını Oku

 • ASHÂB-I FİL: İslâmiyetten önce Kâbe-i Muazzamayı tahrib için Mekke’ye hücum eden Habeş ordusunun ismi ( Önlerinde fil bulunduğundan, zırhlı vasıtalar gibi ondan faydalandıklarından bu isim verilmiş olduğu nakledilir. Devamını Oku

 • KİSRA: Husrevden muarreb veya galat olan bu isim Sa’sâniler sülâlesinden olan Eski İran padişahlarına ve bilhassa Nevşirvan’den so akilere verilmiş olup, Rum imparatorlarına Kayser, Çin hükümdarlarına Fağfur ve Hakan denildiği gibi, bunlara da Kisra denilirdi. Devamını Oku

 • İ’DAM: Vücudu ortadan kaldırmak. Yok etmek. Öldürmek. Devamını Oku

 • TAYY-İ MEKÂN: Mekânı ortadan kaldırmak. Bir şahsın bir anda muhtelif yerlerde görünmesi. Devamını Oku

 • İZALE: Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek. Devamını Oku

 • MA’SİYYET: İtaatsizlik, günah, isyan.(Mâsiyetin mâhiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır. Çünki, o mâsiyete devam eden ülfet peyda eder. So a ona âşık ve mübtelâ olur. Terkine imkân bulamıyacak dereceye gelir. So a o mâsiyetinin ikaba mucib olmadığını temenniye başlar. Bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihâyet, gerek ikabı ve gerek Devamını Oku

 • UZZA: İslâmiyetten evvel câhiliyet devrinde büyük putlardan birisinin ismi. Devamını Oku

 • DEF’: Ortadan kaldırmak, Öteye itmek. * Mâni’ olmak. Savmak. Savunmak. * Himaye etmek. * Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar