ŞANTİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞANTİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞANTİYE: Fr. Bir inşaat yerinde inşaat ve malzeme için hazırlanan yer. * Gemi tezgâhı.

ŞANTİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜHİMMÂT-I ASKERİYE: Askeri malzeme. Devamını Oku

 • NAKİA: (C.: Nekâyi’) Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek. * Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun. * Damat için hazırlanan yemek. * Ziyafet. Devamını Oku

 • NAKİA: (C.: Nekâyi’) Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek. * Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun. * Damat için hazırlanan yemek. * Ziyafet. Devamını Oku

 • KUMANYA: ing. Bir gemi içinde bulunan kimselerin beslenmeleri için gemiye doldurulan erzak. Gemi zahiresi. * Eskiden piyade kayığının arka kısmındaki dolapçık. * Gemi kileri. Geminin erzak koymağa mahsus yeri. Devamını Oku

 • GANAİM-İ HARBİYE: Harbde düşmandan alınan top, tüfek, gemi, vasıta, yiyecek, içecek vs. gibi ganimetler. Devamını Oku

 • MERAKİB-İ BAHRİYE: Vapur, gemi, tekne, kayık vs. gibi deniz nakil vâsıtaları. Devamını Oku

 • RASÎ: Kımıldamıyan, sâbit. * Lenger atmış olan gemi. Demirlemiş gemi. Devamını Oku

 • MALEZİM: (Mâlezime) Lüzumlu ve gerekli şey. Malzeme. Devamını Oku

 • MÜRSAT: Demir atmış gemi. Lengeri atılmış gemi. Devamını Oku

 • MÜRSAT: Demir atmış gemi. Lengeri atılmış gemi. Devamını Oku

 • SABİTE: Yerinde durur gibi olan yıldız. * Yerinde durup hareket etmeyen herhangi bir şey. (Seyyare’nin zıddı) Devamını Oku

 • CARİYE: Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden. * Güneş, şems. * Gemi. * Cenab-ı Hakk’ın in’âm eylediği rızık ve nimet. * Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi. Devamını Oku

 • ÜHBE: Yolculuk veya asker için hazırlanmış elbise ve malzeme. * Süt. Devamını Oku

 • ANTÛT: Çöl ortasındaki küçük dağ ve tepe. Devamını Oku

 • ANTİKA: yun. Kıymetli san’at eseri. Eski zamandan kalma eser. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar