ŞAME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ŞAME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ŞAME: f. Kadın baş örtüsü. * Arapçada: Vücuddaki ben.

ŞAME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAFSAL: Tıb: Vücuddaki kemiklerin ekli olan oynak yerleri. Eklem. Devamını Oku

 • ŞAMİH(A): Ali şey, yüksek. * Mağrur, başını kaldırmış. Mütekebbir. * Tıb: Vücuddaki beyin ve kemik gibi yerlerdeki çıkıntılı, tümsek yerler. Devamını Oku

 • ARABİYYAT: (Arabiyyet. C.) Arapçaya dâir ilimler, kitab veya fikirler. Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • ARABİYYET: Arapça ile ilgili olan (İlim, fikir veya kitap). Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • MEŞRUBAT: İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. (“Hamr” denen içkiye de şarap denir.) Devamını Oku

 • MEY-FÜRUŞ: f. Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. Devamını Oku

 • KAMUS-İ ARABÎ: Arapça lügat kitabı, Arapça sözlük. Devamını Oku

 • HAREKE: Arapça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. (Zamme “ötre” fetha “üstün” kesre “esre” (gibi) * Hareket lafzının Arapça terkibde aldığı şekil. Devamını Oku

 • KELÂM-I MUDARÎ: Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça’dır. Devamını Oku

 • RÖNTGEN: Röntgen adında bir Alman âliminin 1896′ da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır. * Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek. Devamını Oku

 • HUM: f. Küp. * Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. Devamını Oku

 • MASDAR-I CA’LÎ: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-îden) eki getirilerek yapılır. Meselâ: Cenk. den, Cengîden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmîden: Anlamak.Taleb. den, Talebîden: istemek. Devamını Oku

 • AME: Tereddüt. * Tenbellik. Devamını Oku

 • AMEŞ: Gözü zayıf olan, gözü yaşlanıp durmadan akan. Devamını Oku

 • NEŞAME: Yüksek beyaz bulut. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar