SALAH-İ HAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SALAH-İ HAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SALAH-İ HAL: Durumun düzelmesi.

SALAH-İ HAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SALAHİYETDAR: f. Vazifeli, salahiyet sâhibi. Devamını Oku

 • SALAH: Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur) Devamını Oku

 • İKTİZA-Yİ HAL: Halin ve durumun gösterdiği lüzum. Devamını Oku

 • SALAHİYET: Bir işe karışmağa veya o işi yapmağa hakkı olmak, vazifeli olmak, bir iş için emir almış olmak. * Bir dâvaya bakabilmek. Devamını Oku

 • SALAH-ÜD DİN: Salâhattin şeklinde yaygın olan bu kelime, “dine bağlı” mânasına gelir. Devamını Oku

 • HİYAB: (Hiyâbet) Kabahat, suç, günah. * Kötü bir durumun başlangıcı. * Yokluk. Devamını Oku

 • TEŞA’UB: Perâkende ve kol kol olup bölükler ve şubeler sahibi olma. * Bozuk bir şeyin düzelmesi. * Iraklaşmak. Devamını Oku

 • SALAHATTİN: (Bak: Salah-üd din) Devamını Oku

 • DERR: İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır. * Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı. * Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden so a, iyi olup düzelmesi. Devamını Oku

 • HEVADE: Yavaşlık. * Yumuşaklık. * Kavmin içinde salah ve muvâfakata sebep olması mümkün olan kimse. Devamını Oku

 • SEHUM: Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi. Devamını Oku

 • HİLE-İ ŞER’İYE: Müşkül bir mes’eleyi, şer’i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer’an muahaze ve mes’uliyeti mucib olmayacak surette te’vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer’î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumun ve mes’elenin kanuni ve şer’i hal çaresini bulmak demektir. Devamını Oku

 • HALİL (HALİLE): Zevc, koca. Nikâhlı karı. Zevce. Devamını Oku

 • HALİ: Tenhâ. Boş. Sahipsiz. Issız. İçinde bir şey olmama. Devamını Oku

 • SAL-İ HAL: İçinde bulunulan yıl. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar