SÂHİB-İ HAYRÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SÂHİB-İ HAYRÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SÂHİB-İ HAYRÂT: Câmi, yol, çeşme vs. gibi hayırlı işler yapıp bırakmış kimse. Hayrat sâhibi.

SÂHİB-İ HAYRÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAYR: Meşru iş. Faydalı, nurlu ve sevablı amel. Halkın rağbet ettiği akıl, ilim. İbadet, adalet, ihsan, mal gibi nimet. (Bak: Hayrat) Devamını Oku

 • AMÂİR-İ HAYRİYYE: Hayır ve hayrat müesseseleri. Devamını Oku

 • HAYR-HAH: f. Hayır sâhibi. Herkesin manevî ve maddî iyiliğini isteyen. Allah rızası için ilm-i Kur’an ve imanla, manen ve maddeten hayırlı hizmetler etmeyi ve hayırlı işler işlemeyi seven. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü HAYR: Hayrın güzelliği Devamını Oku

 • MAZANNE-İ HAYR: Kendisinden yalnız iyilik umulan kimse. Devamını Oku

 • HAYR-UL VERA: (Hayr-ül Enam) Halkın hayırlısı. Mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed (A.S.M.) Devamını Oku

 • MENNÂ-UL HAYR: Hayır ve iyiliğe mâni olan. Hayrı önleyen. Devamını Oku

 • HAYRAT: (Hayr. C.) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.Hayır iki çeşittir. Birincisi: Mutlak hayırdır; her halde, herkes için rağbet edilir ve sevilir, herkes için iyidir. İkincisi: Mukayyed olan hayırdır; birisinin yanında hayır olan, başkası için şer olabilir. İsraf ve sefâhette kullanılan çok mal gibi.İlmî, imanî, dinî, manevî ve maddî çok hayır ve menfaat Devamını Oku

 • HAYR-UL ENAM: (Bak: Hayr-ül Vera) Devamını Oku

 • HAYR-UL ENAM: (Bak: Hayr-ül Vera) Devamını Oku

 • HAYR-UL FÂSİLÎN: Âdil olanların, hâkimlerin en hayırlısı. Devamını Oku

 • VAK’A-İ HAYRİYE: Tar: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması münasebetiyle kullanılan bir tabirdir. İlk önceleri büyük hizmetleri görülen Yeniçeriler, zamanla nizam ve intizamlarını kaybettikleri gibi, son zamanlarda uygunsuz hareket ve isyanlarla memleketin başına belâ kesildikleri için, ocağın lağvı hayırlı sayılmış ve bu sebeple bu tabir meydana gelmiştir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • SÂHİB-ÜT TÂC: Tâc, sâhibi, İncil’de mezkur Hz. Muhammed’in (A.S.M.) ismi. Devamını Oku

 • HAYR-ENDİŞ: f. İyilik düşünen, hayırlı iş düşünen. Devamını Oku

 • FAL-İ HAYR: İyi alâmet ve işaret. Uğur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar