SAFVET-İ KALB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SAFVET-İ KALB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SAFVET-İ KALB: Fikir ve niyetinde hiçbir garazı ve kötü gâyesi olmamak, temiz kalbli olmak.

SAFVET-İ KALB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SELİM-ÜL KALB: Temiz kalbli. Devamını Oku

 • SAFVET: Sâfilik, temizlik, pâklık. Hâlislik. Devamını Oku

 • RAKİK-ÜL KALB: Yufka kalbli, çok merhametli, ince duygulu. Devamını Oku

 • SAFVET-İ VİCDAN: Vicdan saflığı. Devamını Oku

 • KALB-İ SELİM: Temiz gönül. Devamını Oku

 • SAFİYY-ÜL KALB: Kalbi temiz. Devamını Oku

 • RİKKAT-İ KALB: Kalb rikkati, kalb yufkalığı. Devamını Oku

 • ZÜHD-Ü KALB: Kalben dünyaya değil, Allah rızasına müteveccih olmak. Kalbin dünya alâkalarından kesilmesi. Devamını Oku

 • SEVAD-ÜL KALB: Kalbin ortasında var olduğu farzedilen kara leke. (Bak: Süveyda-ül kalb) Devamını Oku

 • KALB-İ ÂHENİN: Demir gibi metin ve sağlam olan kalb. Devamını Oku

 • HUZUR-U KALB: Kalb huzuru, gönül rahatlığı. Devamını Oku

 • DARABAN-I KALB: Kalb çarpıntısı, kalbin vuruşu. Devamını Oku

 • SÜVEYDA-ÜL KALB: (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i idrak ve basiret olarak kabul edilir. Bir kısım âlimler de “Kalbin dahili olan akıldan Devamını Oku

 • EMRAZ-I KALBİYE: Kalb hastalıkları.(Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek mânevi olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve sevkeder. Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-ı kalbiyeye mübtelâ olur!.. M.N.) Devamını Oku

 • ZİKR-İ KALBÎ: Kalb ile yapılan, sessiz zikir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar