SAFSATAPERDAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SAFSATAPERDAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SAFSATAPERDAZ: f. Safsata kabilinden söz söyliyen adam.

SAFSATAPERDAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LECLAC: Sözü tutuk söyliyen. * Satranç oyununun icatçısı. * Bir harfi iki kere söyliyen. Devamını Oku

 • KAVVAL: (Kavl. den) Geveze, çok konuşan, çok söyliyen. * Sözü yerinde söyliyen. Lâf ebesi. Devamını Oku

 • MUKIRR: (Karâr. dan) Doğruyu ve gerçek olanı söyliyen. Kabahat veya ayıbını gizlemeden söyliyen. * Fık: Birinin, kendisinde hakkı olduğunu haber veren kimse. Devamını Oku

 • BİHASEB-İL ÂDE: Âdet kabilinden, âdet kabul ederek. Devamını Oku

 • FAZAYİH: (Fazih. C.) Ayıplar, rezaletler. Sır kabilinden olan kötü hasletlerin açılıp fâş edilmesi. Devamını Oku

 • HUKUK-U GAYR-İ MEKTUBE: Kanunlarda mevcud olmayan örf ü âdet ve teâmül kabilinden olan haklar. Devamını Oku

 • SAFSATA: Hezeyan, yalan, uydurma. Zâhirde doğru, hakikatte yanlış ve yalan olan kıyas. (Bak: Dimağ) Devamını Oku

 • İDLÂLİYYÂT: İnsanı doğru yoldan saptıracak fikirler, azdıracak mevzular. Kur’ânla muaraza eden safsata ve bâtıl felsefi nazariyeler. Devamını Oku

 • MUGALATA: (Galat. dan) Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek. Doğruya benzer yanlış sözler. Safsata. Hatalı ve yanlış söz. Demagoji. * Man: Vehimlerden terekküb eden kıyastır. Devamını Oku

 • NAZİREGÛ: f. Nazire söyliyen. Devamını Oku

 • PÜR-GÛ: f. Çok söyliyen, çok konuşan. Devamını Oku

 • MUARRIZ: Dokunaklı söz söyliyen. Devamını Oku

 • MİCVAD: Güzel şiirler söyliyen şâir. Devamını Oku

 • FIKRA-HÂN: f. Hikâye söyliyen, fıkra anlatan. Devamını Oku

 • KEM-GÜFTAR: f. Az konuşan. Az söyliyen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar