SAFFEYN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

SAFFEYN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

SAFFEYN: İki sıra. * Muharebede karşılaşan iki taraf.

SAFFEYN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEZAHÜF: Muharebede iki taraf askerlerinin karşılaşıp çatışması. Devamını Oku

 • SİPER: f. Arkasına saklanılacak şey. Koruyan. * Mânia. Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler. * Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan âlet. * Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan topraklar yığılmak suretiyle vücuda getirilen korunma yerleri. * Kalelerin üstünde ok ve Devamını Oku

 • DIR’: (C.: Dırâ’- Duru’) Cevşen. Cenkte, muharebede giyilen zırh. Devamını Oku

 • MAGRİB: (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye’ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı. Devamını Oku

 • MÜKÂVAHA: Muharebede üstün gelme, galib olma. Devamını Oku

 • PILAÇKA: (Arnavutça) Tar: Muharebede ve yağmada alınan eşya, çapul. Devamını Oku

 • KERR U FERR: Muharebede geri çekilerek tekrar hücum etmek. Devamını Oku

 • MÜRTES: Muharebede yaralanıp, savaş meydanı dışına nakledildikten hemen so a vefat eden İslâm mücâhidi. Devamını Oku

 • MUKARAA: (Kur’a. dan) Ad çekişme. Karşılıklı kur’a çekme. * Kılınç kullanarak döğüşmek. Cenkte, muharebede kahramanların birbiriyle vuruşmaları. * Bir şeyin taksiminde atışmak. Devamını Oku

 • UKKAŞE BİN EL-MİHSAN EL-ESDÎ (R.A.): Efâdıl-ı Sahabeden ve kahramanlardan olup hususan Bedir muharebesinde ve Hazret-i Ebu Bekir (R.A.) devrinde mürtedlerle olan muharebede yararlıklar göstermiştir. Peygamberimizin vefat tarihinde 44 yaşlarında idi. Devamını Oku

 • MEHR-İ MUACCEL: Nikâhta erkek tarafından kız tarafına verilen ağırlık, para. Devamını Oku

 • CEZİRE: Ada. Dört tarafı su ile çevrilmiş toprak parçası.(Üç tarafı su ile çevrili kara parçasına yarımada denir.) Devamını Oku

 • YUŞA (A.S.): Hz. Musa’dan (A.S.) so a peygamber olmuş ve Benî İsrail’i çöllerden kurtarmıştı. Ondan so a pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet so a İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail’i idare etti. So a içlerinden bir melik olmasını istediler. İsmail (A.S.) Tâlut’u Devamını Oku

 • EMEVİ DEVLETİ: Dört halife devrinden so a devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete “Emevi Devleti” adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan’dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Mervan (2. Mervan) dır. Bu devirde kavmiyetçilik İslâmiyete çok zararlar vermiştir. Yine Devamını Oku

 • TEZNUB: Kuyruğu tarafından olmaya başlayan hurma salkımı. * Tülbendin aşağı sarkan tarafı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar