RÜSTÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RÜSTÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RÜSTÎ: f. Üstünlük, muvaffakıyet. * Yiğitlik. * Kuvvet.

RÜSTÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CELADET: Yiğitlik. Bahadırlık. Kuvvet ve şiddetlilik. Muhkemlik. Salâbet, metânet. Devamını Oku

 • İSTİHVAZ: Zafer kazanma, muzaffer ve muvaffak olma, galib gelme. Devamını Oku

 • DİLİRÎ: f. Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. Devamını Oku

 • DİLİRÎ: f. Mertlik, yiğitlik, yüreklilik. Devamını Oku

 • KUVVET-ÜZ ZAHR: Arka veren kuvvet. Yardımcı, imdadcı kuvvet. Geriden gelen yardımcı. * İcabında arkadan yardımcı olacak asker kuvveti. İmdâda hazır asker. Devamını Oku

 • HASR-I FİKİR: Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak. Devamını Oku

 • SANTRİFÜJ: yun. Merkezden uzaklaşan kuvvet. Merkezkaç kuvvet. (Bak: Kuvve-i an-il merkeziye) Devamını Oku

 • ENERJİ: Fr. Kuvvet. Güç. Fiziki kuvvet. * Gücünü harcama isteği ve iktidarı. Devamını Oku

 • CEBREN: Zorla. Cebir ve kuvvet istimali ile. Kuvvet kullanarak. Devamını Oku

 • MÜTEKAVVİ: (Kuvvet. den) Kuvvetlenen, kuvvet bulan. Kuvvetlenmiş. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü TEDBİR: İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek. Devamını Oku

 • KUVVET: Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te’sir ettiği cisimlerin hâricindedir.) Devamını Oku

 • MÜRÜVVET: İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak. * Ana baba saadeti. * Mertlik, yiğitlik. * Reculiyet. Devamını Oku

 • MİKYAS-I KUVVET: Kuvvet ölçer. Dinamometre. Devamını Oku

 • MUVAFFAK: Başarmış. Gâyesine erişmiş. Ulaşmış. Başarılı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar