RUŞENBEYAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RUŞENBEYAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RUŞENBEYAN: f. Fasih konuşan. Açık ifadeli.

RUŞENBEYAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FUSAHA: (Fasih. C.) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar. Devamını Oku

 • FASAHAT-PERDÂZ: f. Güzel ve açık konuşan. Fasih konuşan. Devamını Oku

 • SÜHAN-VER: f. Fasih bir şekilde ve düzgün konuşan. Devamını Oku

 • ELSEN: Fasih ve düzgün konuşan. Devamını Oku

 • NEBBAR: Fasih dilli, güzel konuşan adam. Devamını Oku

 • EFSAH-I FÜSEHÂ: Fasih ve güzel konuşanların en fasihi ve güzeli. Devamını Oku

 • HUZAKİYY: Lisanı fasih, konuşması açık olan kimse. * Eşek sıpası. Devamını Oku

 • E’CAM: (Acem. C.) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar. * Acemiler. Devamını Oku

 • ARUBE: Fasih, hatasız arabca konuşmak. Bu kelimenin mastarları: Araben, arâbeten, uruben, urubiyyeten diye de okunur. * Cuma günü. Devamını Oku

 • EFSAH: Daha fasih. En fasih. Pek çok güzel ifade. Devamını Oku

 • KELÂM-I MUDARÎ: Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça’dır. Devamını Oku

 • TEKELLÜMÂT-I TESBİHİYE: Cenab-ı Hakk’ı tesbih eden kelâmlar, konuşmalar.(Demek faaliyetten gelen harekât ve zeval bir tekellümât-ı tesbihiyedir ve kâinattaki faaliyet dahi kâinatın ve envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. M.) Devamını Oku

 • MISKA’: (C: Mesâki) Fasih dilli, güzel sesli kişi. Devamını Oku

 • FASAHAT: Doğru ve düzgün söyleyiş. Açık ve güzel ifadeli konuşma.Fasâhat: Sözün; lâfız, mâna ve âhenk itibariyle kusursuz olmasıdır. Diğer tâbirle, lâfızların söylenişinin tatlı, mânasının da söylenirken hemen zihne girmesidir. Bu keyfiyetlerin birincisi, kelime ve cümle âhengi ile, ikincisi de kullanan kimsenin kelime hazinesi ve seçme kudreti ile alâkalıdır. Fasâhatin daha yüksek derecesine belâgat denir ki; Devamını Oku

 • BELİGANE: f. Beliğcesine, düzgün ve fasih olarak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar