RUK’A Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RUK’A kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RUK'A: (C.: Rıka'-Ruka') Kısa mektub. * Üzerine yazı yazılan kâğıt veya deri parçası. * Dilekçe. * Yama.

RUK’A ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RIKA: Üzerine yazı yazılan deri veya kağıt parçaları. * Kısa mektublar. * Yamalar. * İstidalar. Müzekkereler. Dilekçeler. Devamını Oku

 • CELD: Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır. * Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle “celde” adını almıştır. Devamını Oku

 • RAKK: Kitap, sahife. * Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası. * Tomar. * Yama. Devamını Oku

 • RAKK: Kitap, sahife. * Kâğıt yerine kullanılan ince deri parçası. * Tomar. * Yama. Devamını Oku

 • RİSALE: Mektub. * Bir ilme dair yazılmış küçük kitap. * Haber göndermek. * Elçinin götürdüğü mektub, name. * Fık: Bir kimsenin sözünü veya emrini başka birisine tebliğ etmek. Devamını Oku

 • İSM-İ MEF’UL: Gr: Fâilin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektub, mazlum, mağdur gibi. Devamını Oku

 • DER-HAST: f. Arzu, taleb, istek, dilek. * Dilekçe, istida. Devamını Oku

 • TERKİ’: (Rık’a. dan) Yamama. Yama yapma. Yama vurma. Devamını Oku

 • AKDERİ: Eski zamanda kağıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan deri. Devamını Oku

 • AKDERİ: Eski zamanda kağıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan deri. Devamını Oku

 • BEDUH: Eski yazıda mektub zarfları üzerine yazılması ve zarfa basılan mühüre kazdırılması mûtad ve aslı meçhul bir sözdür. Devamını Oku

 • ARZUHAL: (Arz-ı hâl) Bir iş için bir makam veya resmi daireye bir iş sahibinin verdiği dilekçe. İstida-nâme. Devamını Oku

 • MERKUB: (Rükub. dan) Üzerine binilmiş, bindirilmiş. * Üzerine binilen hayvan veya nakil vasıtası. Devamını Oku

 • İSTİRHAMNAME: f. Bir rica veya arzu maksadıyla yazılan mektub. Devamını Oku

 • RAKŞA’: (C.: Rukaşâ) Alaca yılan. * Süslü kadın. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar