RİSE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RİSE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RİSE: Miras yemek.

RİSE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEVARÜS: Mirasa konmak, birisine diğerinden irsen geçmek. Miras yemek. Devamını Oku

 • VÂRİS: Cenab-ı Hakk’ın bir ismi. * Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan. Devamını Oku

 • VERASET: Miras sahibi olma. Ölen bir kimsenin mallarının Allah’ın (C.C.) emrine göre, şeriatça mirasçılara geçmesi. * İrsiyet. Varislik, mirasçılık. Mirasta hak sahibi olma. Devamını Oku

 • İRKAB: Huk: Öldükten so a kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma. Devamını Oku

 • İRKAB: Huk: Öldükten so a kanunî mirasçılarından başka bir kimseye de miras bırakma. Devamını Oku

 • MAHLUL: Çözülmüş, dağılmış. Hallolmuş, erimiş. * Murisi ölen sahipsiz mal. Mirasçısı bulunmayıp hükümete kalan miras. Devamını Oku

 • İHTİLAF-DAR: f. Huk: Mirasçı ile miras bırakanın ayrı ayrı memleketler halkından olması. Devamını Oku

 • MEVRUS(E): Vereseye âit olan. Miras edilmiş. Miras edilen eşya. Devamını Oku

 • FERÂİZ: (Farîze. C.) Allah’ın farz kıldığı ibadetler, yapılması mecburi olan din emirleri. * Şeriatın hükümleriyle mirasçılar arasında mal taksimi bilgisi. İslâmın miras hukuku. Devamını Oku

 • İHTİLAF-I DİN: Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir. Devamını Oku

 • FARÎZA: Borç, vazife. Allah’ın açık emri olup, yapılması şart olan vazife. * Fık: Ölen bir kimsenin mirasından mirasçılara düşen hisse, pay. Devamını Oku

 • HOR: f. Kıymetsiz, ehemmiyetsiz. Adi. * Güneş, ışık, aydınlık. * Yiyen, yiyici anlamında olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Miras-hor $ : Miras yiyen. Devamını Oku

 • VERESE: Mirasçılar. Miras alanlar. Devamını Oku

 • BESİSE: Bir çeşit yemek. * Yağ ve undan yapılan bir çeşit bulamaç. * Ayrılık, nifak, iftira, ihtilaf. Devamını Oku

 • İHTİLAF-I DÂR: Huk: Mirası bırakan ile vâristen her birinin başka başka ülkeler ahâlisinden olması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar