RİCA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RİCA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RİCA: Yalvarmak, niyaz eylemek. * Canib. Taraf. (Bak: Recâ)

RİCA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KUTR (KUTUR): Taraf. Canib. * Nahiye. Mahal. Arzın veya semânın bir ciheti. * Çap. * Bölük. Bölge. * Geo: Dairenin merkezinden geçip onu iki müsavi kısma bölen doğru parçası, çap. Devamını Oku

 • RECA: Emel, ümit, yalvarmak. * Cânib, taraf. * İstek, arzu, dilek. Devamını Oku

 • CE’R (CUÂR): Tazarru etmek, yalvarmak. * Çağırmak. Devamını Oku

 • CAİR: Mâni, engel. * Eğri. * Çok, kesîr. * Eziyet eden. Cevreden. Zulmeden. Devamını Oku

 • CAŞİRİYYE: Kuşluk vakti yenen yemek. Kuşluk yemeği. Devamını Oku

 • FECR: Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık. * Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak. * Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek. * Tekzib eylemek. * İsyan ve muhalefet eylemek. * Haktan sapmak. Meyletmek. * Söğmek. * Bühtan eylemek. * Su akıp gitmek. * Karışmak. (L.R.) Devamını Oku

 • NİYAZKÂRÂNE: Yalvararak, niyaz ederek. * Muhtaç olarak, muhtaçlıkla. Devamını Oku

 • İ’MAL: Yapmak. İşlemek. İhdas eylemek. * Kullanmak. * Zabt, idare ve hâkimlik etmek. * Fık: Sözü mühmel bırakmayıp bir mâna ile mukayyed ve yüklü eylemek. Devamını Oku

 • MÜNAFERET: Birbirinden kaçıp nefret etmek, karşılıklı huzursuzluk. * Adâvet, hased ve şeref cihetinde hakeme müracaat eylemek. * Birbiri ile müfahere eylemek. Devamını Oku

 • TASGİR: Küçültmek. Cirm ve kadrini eksiltmek. Hakir eylemek. Devamını Oku

 • ASEF: (Asf) Büyük kadeh. * Bir şeyi almak. * Yoldan çıkmak. Zulüm eylemek. Körü körüne gitmek. * Birisini istihdâm eylemek. Irgatlık etmek, tarlada işçilik etmek. * Ölüm. (Kamus’tan alınmıştır.) Devamını Oku

 • ATF: Bağlama. Bağ. Ekleme. * Meyletme. * Şefkat. Sevgi. * Eğilme. * İkiye bükme. İki kat eyleme. * Çevirme. * Geri döndürme.* Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek. * Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek. (Bak: Harf-i atıf) Devamını Oku

 • CA’L: Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur’ân-ı Kerim’de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).5- Takdir.6- Tebdil.7- Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.8- Bir şeyi kalbe Devamını Oku

 • TEMHİD: (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme. * İskân etme. * Bir maddede özür, bahane beyan eylemek. * Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek. * Serd etme, izah etme, arz etme. * Mukaddeme yapma. Hazırlama. Devamını Oku

 • HANN: Yalvarmak. * İnlemek. * Esirgemek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar