RIBKA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RIBKA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RIBKA: (C.: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

RIBKA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KIMAT: Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı. * Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip. Devamını Oku

 • MIHBAT: Davar için ağaçtan yaprak dökmekte kullanılan sopa. Devamını Oku

 • MİRBED: (C: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar). * Davar ahırı. * Davar duracak yer. * Hurma kuruttukları yer. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • NATİHA: (C.: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar. Devamını Oku

 • RİMAHA (REMUH): Tepici davar, tepen davar. Devamını Oku

 • ŞERİB: Yabancı kimse ile oturup şarap içen. * Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak. Devamını Oku

 • PALAMAR: Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat. * Büyük halat. (O.T.D.S.) * Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi) Devamını Oku

 • KALEM: (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış. * Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet. * İfâde. Üslub. * Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet. * İnce boya, fırçası. * Yazı enva’ı. * Resim. Nakış. * Resmi dâirelerde kâtiplerin çalıştıkları oda. * Ağacı Devamını Oku

 • HAKİKAT: (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki. * Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek. * “Mecâz” karşılığı, esas olarak kullanılan kelime. * Edb: Bir kelime neyi anlatmak için konulmuş ise, bu kelimenin o mânada Devamını Oku

 • ATEŞ-İ RUMÎ: Eskiden kullanılan bir silâh çeşitidir. Kara ve deniz muharebelerinde yangın çıkartmak için kullanılırdı. Devamını Oku

 • İBCAL: Büyük saygı, tâzim ve tekrim. (Bu mânâlarda kullanılırsa da tebcil şeklinde kullanılması doğrudur.) Devamını Oku

 • HASBA: Hafif tahkir yerinde kullanılan bir tabirdir. Halk dilinde “haspa” şeklinde kullanılır. Devamını Oku

 • JETON: Fr. Para yerine kullanılan marka. * Telefonlarda veya garsonların kasa ile hasaplaşmasında kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar