REVAN-I TABİAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

REVAN-I TABİAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

REVAN-I TABİAT: Âlemin canlılığı, akıcılığı, hareketli oluşu.

REVAN-I TABİAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • REVAN-BAHŞ(A): f. Canlandırıcı, can bağışlayıcı. Devamını Oku

 • AB-I REVAN: Akar su. * Kalpteki ferahlık. Devamını Oku

 • TAHT-I REVAN: Dört kişi veya iki katırla taşınan nakil vasıtası. Devamını Oku

 • REVANİ-FÜRUŞ: f. Revanici. Revani satan. Devamını Oku

 • REVANİ: f. Değerli, rağbetli revaçlı. * Tepside pişirilen irmik veya undan bir tatlı çeşidi. Devamını Oku

 • CİVELEK: Tar: Yeniçeri Ocağı’nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler. * Canlı, hareketli ve neş’eli deve yavrusu veya genç. Devamını Oku

 • REVAN: f. Giden, akıcı. * Derhal. * Ruh, can. Nefs-i nâtıka. * Edb: Su gibi akıp giden güzel söz. Devamını Oku

 • RUH-U REVAN: Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı. Devamını Oku

 • HAYVAN: Canlı şey, insanla beraber her canlı. * İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık. * Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s. * Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı “Hayevan”dır) Devamını Oku

 • BİYOLOJİ: yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; hayatî faaliyetleri inceleyen: fizyoloji; iç salgı bezlerin faaliyetlerini inceleyen: endrokrinoloji; hastalık hallerini inceleyen: patoloji; canlıların sınıflandırılmasını yapan: sistematik; bitki veya hayvan Devamını Oku

 • AKS-İ KAZİYE: (Mantıkta) Doğru farzedilen bir hükmün, konusu ile yükleminin (mahmulünün) ters çevrilmesi ile zaruri bir sonucun elde edilmesidir. Çeşitli şekilleri vardır. Meselâ : “Her insan canlıdır.” sözünde konu olan insan ile, yüklem olan canlı sözü yer değiştirilerek (aksedilerek) şu hüküm elde edilir: “Bazı canlılar insandır.” Devamını Oku

 • TABİAT: (Tabia) Yaratılış, huy, karakter. * Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar. Allah, tabiatı yarattığı ve varlıkların nasıl hareket edeceğini kanunlariyle ve emirleriyle tayin ettiği halde Allah’ı inkâr edip tabiat yapıyor diyenler büyük bir sapıklık içindedirler. Tabiatta hiçbir şey kendi başına buyruk bağımsız, hür değildir. Herşey Allah’ın emirlerine bağlıdır. Oksijenle Devamını Oku

 • BİYONİK: Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen. Devamını Oku

 • AHTAPOT: Fr. Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. * Canlı yengece benzeyen bir çıban. Devamını Oku

 • İNTİAŞ: Yorgunluktan so a canlılık hissetme. Canlılık. * Hastalıktan so a iyileşip kalkma. * Geçinme. * (Yıkılan adam) doğrulup kalkma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar