RESSE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RESSE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RESSE: (C.: Rises-Risâs) Eski ve çürümüş, köhne. * Ev eşyasından eskiyip atılanı.

RESSE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ATİKIYYAT: Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, – daha ziyade tarih ve san’at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji. Devamını Oku

 • FEVZİYE: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine II.Sultan Mahmud tarafından eski odalar mevkiine verilen isimdir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması esnasında, yeni odalar Kara Cehennem’in attığı yağlı paçavralarla yanmış, eski odalar da ocağın ilgasından birkaç gün so a yıktırılmıştır. Gerek yanan ve gerekse yıkılan yerlerin vaziyetlerinin tâyini hakkında Sadrazam Selim Mehmed Paşa’nın, Padişaha arzettiği telhis üzerine, Sultan Mahmud, yeni Devamını Oku

 • KURUN-U VUSTÂ: Eski Roma Devleti’nin ikiye ayrılmasından, İstanbul’un Müslümanlar tarafından zabtedildiği tarihe kadar olan zamandır. Orta asırlar. Devamını Oku

 • SÜRYANÎ: Eski Suriye halkından. Sâmilerin Aramî kolundan ve garb kısmından olan ve bunların dininden olan. Devamını Oku

 • TAKA’VÜS: Çok yaşlanma. * Evin eskiyip köhne olması. Devamını Oku

 • BERHÂNE: f. Eskiyip harap olmuş konak. Devamını Oku

 • AMS: Eskiyip mahvolmak. * Bilirken bilmezlikten gelme. Devamını Oku

 • ERD-ŞİR: f. Eski İran hükümdarlarından bazılarının adıdır. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ HARACİYE: Müslümanlar tarafından fetholunan ve ulul-emir tarafından müslim olmayan eski sahibi elinde bırakılan veya hâriçten müslim olmayanlar getirilerek yerleştirilen arâzi. Devamını Oku

 • KUDEMA: (Kadim. C.) Kadimler. Eski büyükler. Eski adamlar. İleri gelen büyükler. Eski zamanda gelmiş olanlar. Devamını Oku

 • LATİN: Eski Roma civarında iken so adan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir. * Eski Roma. * Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi. Devamını Oku

 • MİHRGAN: f. Sonbahar. Güz mevsimi. * Eski İranlıların iki büyük bayramlarından birinin adı. Devamını Oku

 • AKLAM: (Kalem. C.) Kalemler. Oklar. Yayla atılan eski zaman silahlarından biri. Devamını Oku

 • TAHT-I BELKIS: Belkıs’ın tahtı. (Çok eski mecusi Yemen padişahlarından Şerahil’in kızı Belkıs, başka kardeşi olmadığından babasının yerine Yemen’e hükümdar olmuş idi. So a Süleyman Aleyhisselâm ile evlendi. Onun mu’cizeleriyle imana geldi.) Bak: Hüdhüd, Süleyman (A.S.) Devamını Oku

 • AB-YARÎ: f. (Asıl mânâsı sulama ise de, lisanımızda yalnız mecazi mânâsiyle bazı eski nesir yazarları tarafından kullanılmıştır). Yardım, itimat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar