RECM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RECM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RECM: Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek. * Atılan taş. * Kabre taştan nişan dikmek. * Şeytan üzerine atılan nücum. * Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek. * Zan ve kıyas etmek. (L.R.)

RECM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TARDETMEK: Kovmak, def etmek, uzaklaştırmak. Devamını Oku

 • KERD: Sürmek. * Def’etmek, kovmak. * Boyun. Devamını Oku

 • DAFR: Saçı ve ona benzer şeyleri enlice örmek ve dokumak. * Vakarla yürümek. * Def’etmek, kovmak. Devamını Oku

 • ZABT: Zabt etmek. İdâresi altına almak. * Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. * Kavramak. * Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. * Bağlamak. Devamını Oku

 • TASADDİ: Bir işe başlamak. * Taarruz etmek. * Yüz döndürmek. * Tesadüf etmek. * Vuku bulmak. Devamını Oku

 • MAGLATA-İ ŞEYTANİYE: İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi. Devamını Oku

 • ZEVY: (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak. Devamını Oku

 • KEBL: Bağlamak. * Kovanın ağzını iki kat edip dikmek. Devamını Oku

 • KEBAİR: (Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah’ı inkâr etmek.-Allah’a şirk koşmak.-Kat’iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah’ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir günahı devamlı işleyip durmak.-Namazı, orucu terketmek. Allah yolunda cihaddan kaçmak.-Anaya, babaya âsi olmak. Yalan yere şehadet veya yemin etmek.-Bir kimseyi haksız Devamını Oku

 • RECMETMEK: Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek. * Mc: Aleyhte konuşmak. Devamını Oku

 • SEVK: Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek. * Neticeye bağlamak. Devamını Oku

 • BİLMÜŞAHEDE: Görmek suretiyle, görerek.(Hem Sâni-i Âlem’in nihayet cemalde olan kemal-i san’atı üzerine enzar-ı dikkati celb etmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden; yine bilmüşâhede O Zat’tır… M.) Devamını Oku

 • RÜ’YET: Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek. * Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek. * Araştırmak. Devamını Oku

 • İB’AD: Uzaklaştırmak. Sürmek. Kovmak. Devamını Oku

 • HIFZ: Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza. * Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur’an’ı ezberde tutmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar