RA’L Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RA’L kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RA'L: Koyunun kulağından kesilen parça.

RA’L ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZENİM: Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp so adan ona katılan kimse. * Aşağılık.(Zenim, Zeneme’den müştaktır. Zeneme, keçinin, koyunun boynunda, kulağı dibinde derisinden küpe gibi yumrucuklara yahut kulağı delinip de ucundan muallâk bırakılan sarkıntıya denir ve bu, her tarafa sallanır durur. Lisanımızda o koyun veya keçiye küpeli denildiği gibi, Arapçada ise zenim denilir. Mecazen: Devamını Oku

 • ZENME: Keçinin kulağı ucunda küpe gibi sarkan kıllar. * Devenin kulağından kesip ilişik koydukları parça. Devamını Oku

 • AFV-İ ANİLKAT’: Huk: Azalarından biri kesilen bir şahsın, buna karşılık hak kazandığı diyet veya kısas davalarından vaz geçmesi. Devamını Oku

 • KAFÎNE: Kafasından kesilen koyun. Devamını Oku

 • KAZABE: Kesinti. Bağ ağacından ve diğer ağaçtan kesilen parçalar. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ ASGAR: Daha küçük âlem. En küçük âlem. * İnsan. (Nasıl ki insanın anasırları, Kâinatın unsurlarından; ve kemikleri; taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcarından, ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları, Arz’ın çeşmelerinden ve mâdeni sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle Devamını Oku

 • TEFARİK-UL ASÂ: Bir atasözüdür. Bu darb-ı mesel hakkında meşhur Kamus Tercümesi’nde hülâsaten şu mâlumat var: “Arab’dan fakir bir kadının zaif ve gayet huysuz bir oğlu varmış. Yaptığı müteaddit kavgalarda meselâ bir defasında burnunu, bir defasında kulağını, bir defasında dudaklarını kesmişler. Her bir defasında da annesi çocuğunun kesilen azalarına bedelen diyet alarak zenginleşti. Bu sebeple oğluna: Devamını Oku

 • MAKAZZ: Başın arka tarafından iki kulağın arası. Devamını Oku

 • MAKAZZ: Başın arka tarafından iki kulağın arası. Devamını Oku

 • ESEKK: Tavşan. * Kulağı kesik olan. * Küçük kulaklı. * Kulağı işitmeyen. Sağır. Devamını Oku

 • HALKABEGUŞ: f. Kulağı küpeli, kulağı halkalı. * Mc: Köle, esir. Devamını Oku

 • SÜFTE-GUŞ: f. Kulağı delinmiş olan. Kulağı delik. Devamını Oku

 • A’KAS: Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne. Devamını Oku

 • CEZMA: Kulağı kesik koyun. * Kulağı delik koyun. Devamını Oku

 • HURS (HIRS): (C.: Hursân) Altından ve gümüşten olan halka. * Kulağa taktıkları küçük halka. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar