RAKİ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RAKİ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RAKİ': Rüku' eden. Huzur-u İlâhîde eğilen.

RAKİ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RAKİAN: Rüku’ ederek, huzur-u İlâhîde eğilerek. Rüku’ etmek suretiyle. Devamını Oku

 • HUZUR-AVER: f. Huzur ve rahatlık verici, sükunet veren. Devamını Oku

 • MAHZAR: (Huzur. dan) Hazır olma. Gösteriş, görünüş. * Huzur yeri. Büyük bir insanın önü. * Birçok kimse tarafından imzalı dilekçe. * Mahkeme sicili. Devamını Oku

 • KÂHYA: Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san’at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır. Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • İŞRAKİYYUN: İşrakiyye felsefesi ile iştigal eden ve ehl-i şirk olan feylesoflar. (Bak: Akl-ı evvel) Devamını Oku

 • Mİ’RAC-UN NEBİ: Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) huzur-u İlâhîde yükselmesi.(Mi’râc-un Nebi : Zât-ı Ahmediyye (A.S.M.) Efendimizin seyr-i sülukundan ibârettir. Zât-ı Muhammediye’nin bütün kâinatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip, bütün mahlukatın Hâlikı ile umumî, küllî, ulvî bir sohbetidir.)(Mi’rac meselesi erkân-ı imaniyyenin usulünden so a terettüb eden bir neticedir. Ve erkân-ı imaniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imaniyyeyi Devamını Oku

 • REH-GÜZER: (Reh-güzâr) : f. Geçilen yol. Yol üstü. Geçit. Devamını Oku

 • MEY-HANE: f. İçki satılan ve içilen yer. Devamını Oku

 • YEVM-İ MİSAK: Sözleşilen gün. * Kıyâmet Günü. Devamını Oku

 • ZAYİGA: Meyledici, eğilen. Devamını Oku

 • MÜTEHAŞİ’: (Huşu’. dan) Huşu ile eğilen. Devamını Oku

 • MÜTEHAŞİ’: (Huşu’. dan) Huşu ile eğilen. Devamını Oku

 • MÜTEMEYYİZ: (C.: Mütemeyyizîn) Seçilen, seçkin. Devamını Oku

 • MA’HED: (C.: Maâhid) Sözleşilen ve antlaşma yapılan yer. Buluşma yeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar