RAKD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RAKD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RAKD: Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma.

RAKD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİKLÂLİYET: İstiklâl üzere bulunma. Hür ve müstakil olma. Başlı başına buyruk olma. Devamını Oku

 • TEENNÜS: (Üns. den) Müennes olma. * Kadınlaşma. Kadın gibi hareketlerde bulunma. Devamını Oku

 • TABİİYYET: Tabi’lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb’asından olma. Devamını Oku

 • İSTİKDAM: Önde bulunma, öne geçme. * Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma. Devamını Oku

 • MA’HUDİYYET: (Ahd. den) Söz verilmiş olma. Ahdedilmiş bulunma. Belli olma. Devamını Oku

 • İSTİHARE: Tefe’ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma. Devamını Oku

 • TEKADÜM: Geçmiş bulunma. * Mürur-u zaman olma. Devamını Oku

 • İKTİRAB: Tasalı ve gamlı olma. Korkulu ve hüzünlü bulunma. Devamını Oku

 • MUBAH: (İbâhe. den) İşlenmesinde sevab ve günah olmayan şey. * Fık: Yapılması ve yapılmaması şer’an câiz bulunan şey. (Yemek, içmek, uyumak gibi.) Devamını Oku

 • KUVVE-İ ŞEHEVİYE: Cinsi istek kudreti. Yemek, içmek, konuşmak, uyumak gibi kabiliyetler. Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • MEŞRUİYYET: Meşruluk. Meşru’ olma. Kanuna, şeriata uygun bulunma. Yasak olmayış. Devamını Oku

 • TAKADDÜM: (Kıdem. den) Önde bulunma. İleri geçme. * Zaman veya mevki bakımından ileride olma. Devamını Oku

 • DEVAM: Bir halde bulunma, sürekli olma, daimîlik. * Bir işe veya bir memuriyete gidip gelme. * Sebat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar