RABT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

RABT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak.

RABT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZAPT-Ü RABT: (Bak: Zabt ü rabt) Devamını Oku

 • RABT EDATI: Gr: Bağlama edatı. Kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan harf veya kelime. (Hem, ve… gibi) Devamını Oku

 • RABTİYYE: Rabtiye. * Bağlayacak şey. Devamını Oku

 • ZABT U RABT: Disiplin, âsâyiş, düzen. * Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza. Devamını Oku

 • KAİDE-İ RABT: Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi. Devamını Oku

 • RABT-I KALB: Kalb bağlama, gönül bağlama. Devamını Oku

 • VASL: Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme. * Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta’bir edilir. * Bir kelimenin sonundaki harfi, bir so aki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek. Devamını Oku

 • TELASUK: (Lüsuk. dan) Bitişme, yapışma. Birbirine bitişik olma. Devamını Oku

 • DİSİPLİN: Fr. Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. * Nizam ve intizam te’mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. Devamını Oku

 • IS’AB: Güç. Çetin bulmak. Güçleştirmek. Zorlaştırmak. Devamını Oku

 • TEZAHÜM: Birbirine sıkıntı vermek. Halk kalabalık edip birbirine sıkıntı vermek. Devamını Oku

 • MÜTEVASIL(A): (Vasl. dan) Birbirine bitişmiş. Birbirine ulaşan, gelen. Devamını Oku

 • RETK: Yırtığı onarmak, yarığı düzeltmek, bitiştirmek. Devamını Oku

 • TE’MİN: Güvenlik, emniyet hissi vermek. * Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama. * Sağlamak. Kat’i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek. * Elde etme. Devamını Oku

 • PEŞKEŞ: (Pişkeş) f. Başkasının malını birine bağışlamak. Verilmemesi lâzım olan şeyi başkasına vermek. Karşılıksız vermek.(Bir şeyde mehâsin ve şeref hâsıl oldukça, havassa peşkeş ederler; seyyiât olsa, avâma taksim ederler! M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar