PSİKOLOJİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PSİKOLOJİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PSİKOLOJİ: Fr. Ruhiyat, ruhî hâdiseleri tetkik eden ilim kolu.

PSİKOLOJİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PSİKOLOG: Fr. Ruhiyatçı, ruh ilmiyle uğraşan. Devamını Oku

 • BİYOCOĞRAFYA: yun. Nebat ve hayvanların yer yüzünde dağılışını ve sebebelerini tetkik eden ilim kolu. Hayatî Coğrafya. Biyojeografi. Devamını Oku

 • ARZİYAT: Jeoloji. Dünyanın yaradılışı ile tarih boyunca değişen vaziyetlerini tetkik eden ilim. Devamını Oku

 • ATİKIYYAT: Eski eserler. Eski devirlerden kalma eserleri, – daha ziyade tarih ve san’at bakımından- tetkik eden ilim. Arkeoloji. Devamını Oku

 • JEOLOJİ: yun. Yerin (Arzın) yapı kütlelerini inceleyen ilim kolu. Devamını Oku

 • KİMYA: Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu. * Edb: Aşk. * İlâç. * Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzuyu terk etmek. Devamını Oku

 • FİZYOLOJİ: Doku ve organların vazifelerini ve bu görevlerin nasıl yapıldığını inceleyen ilim kolu. Devamını Oku

 • BİYOFİZİK: Canlıların bünyelerindeki hâdiselerin fizikî cephesini inceleyen ilim kolu. Devamını Oku

 • SPİRİTUALİZM: Fr. Fls: Ruh gibi maddî olmayan varlıkları kabul eden görüş ve düşünüş. Ruhiyatçılık. Devamını Oku

 • ÂRİF-İ BİLLAH: Mürşid, ermiş, evliyâ. Hakkın nuru ile Cenab-ı Hakk’ı bilen. Âlemi, hâdiseleri İlahî feyz ve ilim ile gören veli. Devamını Oku

 • ELİPS: Fr. Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. Devamını Oku

 • PSİKOZ: Fr. Tıb: Akıl hastalıklarının umumi adı. Devamını Oku

 • FENN-İ ZİRÂAT: Ekin ekme ve içme hususunda olan bilgi ve tecrübeye dayanan bu husustaki ilim kolu. Devamını Oku

 • HIFZISSIHHA: (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi. * Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek. Devamını Oku

 • ETNOGRAFYA: (Etnografi) yun. Kavmiyyat. Kavimlerin, milletlerin gelişmesini, terakkisini ve has vasıflarını inceleyen, onların kültürlerinden bahseden ilim kolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar