PEZİRİŞ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PEZİRİŞ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PEZİRİŞ: f. Kabul edilmiş. Kabul ediş.

PEZİRİŞ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAAL-FARZ: Farzedilerek. Doğruluğu kabul edilmekle. Kabul edilmiş sayılmakla. Devamını Oku

 • MAKBUL-ÜŞ ŞAHÂDE: Şahâdeti kabul edilen. Şahidliği kabul edilmiş olan. Devamını Oku

 • TASDİKGERDE: Kabul edilmiş, tasdik edilmiş. Doğru olduğu bilinmiş. Devamını Oku

 • MASDUK: Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş. Devamını Oku

 • PEZİR: f. Kabul eden, olan, olabilen. * “Söz dinleyici, emir tutan” mânasında birleşik kelimeler yapılır. Devamını Oku

 • VEZİR: Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir “Vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınsa; “halkın sığınağı” demek olur. Büyük düstur sahibi veya mühür sahibi kabul edilir. Osmanlı devletinde en büyük, mülkiyede en Devamını Oku

 • MÜSTENED: Bir şeye istinad etmiş veya o şey sened kabul edilmiş. Devamını Oku

 • MÜSTENED: Bir şeye istinad etmiş veya o şey sened kabul edilmiş. Devamını Oku

 • MÜSTENED: Bir şeye istinad etmiş veya o şey sened kabul edilmiş. Devamını Oku

 • MEVZUA: Kabul edilmiş esas. İlk önce ele alınan fikir. Müsellem ve âşikâr olan kaziyye, hüküm. Devamını Oku

 • PEZİRA: f. Kabul eden. Devamını Oku

 • ADEM-İ KABUL: İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem-i kabul, bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve câhilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı, Devamını Oku

 • MUTASAVVER: Tasavvur edilmiş. İlerde yapılması düşünülmüş. * Tasvir edilen. Hatırdan geçen. * Kabil, akıl kabul eder, akıl alır. Devamını Oku

 • MUTASAVVER: Tasavvur edilmiş. İlerde yapılması düşünülmüş. * Tasvir edilen. Hatırdan geçen. * Kabil, akıl kabul eder, akıl alır. Devamını Oku

 • KABUL-İ ADEM: Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar