PEYMAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PEYMAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PEYMAN: f. And, yemin, muahede, ahitleşmek.(Cihet-ül vahdet-i ittihadımız, tevhiddir. Peyman ve yeminimiz, imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her bir mü'min ilâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda bunun mühim bir sebebi maddeten terakki etmektir. H.Ş.)

PEYMAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PEYMAN-ŞİKEN: (Peyman-şikân) Yemin bozan, ahdini yerine getirmeyen. Devamını Oku

 • AHD Ü PEYMAN: f. Yemin etme, söz verme. Devamını Oku

 • TEALİ: Yükselme. Yüceltme. Çok yüce olma.(Bu zamanda İslâmiyetin tealisine en büyük bir sebep, maddeten terakki etmektir. M.) Devamını Oku

 • İ’LA-YI KELİMETULLAH: Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur’âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.(Bu zamanda her bir mü’min i’lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. H.)(Eskiden beri i’lâ-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifâye-i cihadı deruhde ile, kendini yek-vücud olan Alem-i İslâma fedaya vazifedâr ve hilâfete bayrakdar görmüş Devamını Oku

 • VAHDET-NÜMÂ: Vahdet gösteren, birlik ifade eden. Devamını Oku

 • SEBEB-İ VÜCUD: Varlık sebebi. Var olmanın sebebi ve gayesi. Devamını Oku

 • TERAKKİCU: f. Terakki isteyen, terakki taraftarı. Devamını Oku

 • CAHİD: Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur’an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden. Devamını Oku

 • CAHİD: Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur’an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden. Devamını Oku

 • CAHİD: Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur’an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden. Devamını Oku

 • DİN-İ FERİD: Tek ve benzersiz olan hak din. İslâm dini.(Bernard Shaw demiş: “Din-i Muhammedî’nin (A.S.M.) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi: Gayet acib ve sağlam bir hayatı te’min etmesidir. Bana açılan budur ki: O din; tek, yektâ, emsalsiz bir din-i ferid olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yâni: Islah ve istihale Devamını Oku

 • DİN-İ FERİD: Tek ve benzersiz olan hak din. İslâm dini.(Bernard Shaw demiş: “Din-i Muhammedî’nin (A.S.M.) en yüksek makam-ı takdire çıkmasının sebebi: Gayet acib ve sağlam bir hayatı te’min etmesidir. Bana açılan budur ki: O din; tek, yektâ, emsalsiz bir din-i ferid olup, bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yâni: Islah ve istihale Devamını Oku

 • SÜNNET: Kanun, yol, âdet. * Siret-i hasene. * Ist: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sözü, emri, hal ve takriri. Müslümanların ittibâında ve dinlemesinde maddî ve manevî pek çok fazilet bulunan, tatbikinde mühim sevablar, terkinde mühim zararlar bulunan İslâmî emirler. Sünnet’e Farz-ı Nebevî de denir.( $ âyetinde i’cazlı bir icaz vardır. Çünkü: Çok cümleler, bu üç cümlenin içinde Devamını Oku

 • PEYGUN: f. And, şart, ahd, peyman. Devamını Oku

 • VİSAK: Kuvvetli, kalın bağ. * Yeminle söz vermeler. Muahedeler. * Peyman. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar