PENCAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PENCAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PENCAH: f. Elli. (50)

PENCAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KÛTEHDEST: f. Kısa elli. Elli kısa olan. * Mc: Hasis, cimri, tamahkâr, keremsiz. Devamını Oku

 • HAMSÎN: Elli. * Erbaîn denen kırk günlük kara kıştan so a gelen elli günlük kış. Devamını Oku

 • YEKDEST: f. Bir elli, tek elli. * Bir çeşit, bir cins. * Eskiden yapılmış bir çeşit rende. Devamını Oku

 • MER: f. Elli (Sayısı). Hamsin. (50) Devamını Oku

 • MER: f. Elli (Sayısı). Hamsin. (50) Devamını Oku

 • PENCAHSÂLE: f. Elli yaşında. Devamını Oku

 • HAMSUN: Elli sayısı. Devamını Oku

 • KASAME: (Kasem. den) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından elli kişiye yemin ettirme. Devamını Oku

 • AHEN-DEST: f. Demir elli, eli demir gibi olan. Devamını Oku

 • KÜHULET: Orta yaşlılık. (35-40 yaş arası) Olgunluk çağı. Bazılarına göre: Yirmibir ile altmış yaşa kadar olan insanın hayat devresi. Veya otuz ile elli arası. Devamını Oku

 • NUH (ALEYHİSSELÂM): Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber ismi. (Elli yaşında iken kavmini imana dâvete memur edilmiş ve kavmi kendisini dinlemediğinden, iman etmeyenlere ceza olarak dünyayı kaplayan su tufanı olmuş ve zâlimler mahvolmuşlar; iman edenler Nuh Peygamber’in (A.S.) yaptığı gemiye alınarak kurtulmuşlardır.) Devamını Oku

 • KUR’AN: Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma Cebrâil Aleyhisselâm vâsıtası ile (yâni vahiyle) gönderilen ve beşeriyetin bütün saadet düsturlarını hâvi en mukaddes ve en son kitâb-ı semâvidir. Din ve dünyanın nizâmını en iyi şekilde bildirir, kâinatın neden ve niçin yaratıldığını ve hikmetlerini beyan eder. Başıboşluk ve serserilikten kurtarıp ibâdet ve taata, emniyet ve nizâma Devamını Oku

 • EBREHE: Peygamberimizin (A.S.M.) doğumundan elli gün kadar evvel Kâbenin tahribine gelen Habeş Ordu Kumandanının ismi. (Bak: Ebabil)(Fillerle varıp Kâbeye, hem Ebrehe zâlim.İsterdi ki, yapsın nice bin türlü mezâlim…İsterdi ki; o beyt yıkılıp şöhreti sönsün.Halk Kâbeyi terkederek, kiliseye dönsün.İsterdi ki; çeksin doğacak nura bir sed.Hem doğmadan ölsün diye “Mahbub-u Müebbed.”Günlerce gidip Kâbeye hem yaklaşan orduBirdenbire bir Devamını Oku

 • BERAT GECESİ: Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur-u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf-ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât-ı sahiha vardır.(Bu gelen gece olan “Leyle-i Berât” bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle “Leyle-i Kadr”in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Devamını Oku

 • LİHYE-İ ŞERİF: Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.M.) âit sakaldan bazıları. Sakal-ı Şerif.(Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki: Hadisçe sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Lihye-i Saadetinden düşen saçların taneleri mahduttur. Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir miktarda iken, binler yerde Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar