PAYAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PAYAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PAYAN: f. Kenar, son nihayet, uç. * Tas: Ehl-i tarikatın ulaşacağı birlik âlemi. * Akıbet.

PAYAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÎ-PAYAN: f. Sonsuz. Payansız. Devamını Oku

 • BAHR-İ BÎPAYAN: Çok büyük sonsuz deniz. Devamını Oku

 • RAHMET-İ BÎPAYAN: Sonsuz rahmet. Devamını Oku

 • ÇETE: Bölük, birlik, takım. Bir reisin idaresi altında bulunan birlik. * Asker bölüğü, müfreze. * Çapulcu ve akıncı takımı. Devamını Oku

 • MUTASAVVIF: Tasavvufla uğraşan. İlâhiyyatla uğraşan, tarikat ehli olan. (Bak: Tarikat) Devamını Oku

 • TASAVVUF: Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak. (Bak: Tarikat)(İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi muhakkıkin-i ehl-i tarikat derler ki: “Birtek Sünnet-i Seniyyeye ittiba’ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez! Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi; bir Sünnet-i Seniyye dahi, bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır!” demişler. Devamını Oku

 • HALVETÎ: Halvete müteallik, halvetle alakalı. * İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı. * Halvetiye Tarikatından olan kimse. Devamını Oku

 • İTTİHAD: Birleşmek. Birlik üzere âmil olmak. Birlik. Aynı fikirde olmak. (Bak: İhtilaf) Devamını Oku

 • DIL’: Karpuz veya kavun dilimi. * Tıb: Kaburga kemiği. * Geo: Dik kenar. Kenar. Devamını Oku

 • CALE: f. Nehrin bir kenarından diğer kenarına geçebilmek için ağaçtan, sazdan veya şişirilmiş tulumlardan yapılan sal. Devamını Oku

 • FÜRZA: Irmak kenarından başka yere su gitmesi için açılan gedik. Deniz kenarında gemilerin durmasına mahsus yer. Liman. Devamını Oku

 • DER-KENAR: Kenarda bulunan, hâşiye. Bir sahifenin kenarına çıkarılan yazı. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ ŞAHADET: Şahâdet âlemi. Bu dünya. Cenâb-ı Hakkın âyetlerine ve emirlerine imân edenlerin, hakka, hakikate şahadette bulundukları ve Allah’a itaat ve ibadetle mükellef oldukları dünya âlemi.(Âlem-i şahadet, avâlim-i guyub üstünde tenteneli bir perdedir. M.) Devamını Oku

 • HAŞİYE: Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ MENÂM: Uyku âlemi, rüya âlemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar