PAKT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

PAKT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

PAKT: Fr. Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma.

PAKT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • PAKT: Fr. Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma. Devamını Oku

 • MUAHEDE: Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma. Devamını Oku

 • TEVASUK: (Vusuk. dan) Birbiriyle andlaşma. Birbirine güvenip itimad ederek andlaşma. Devamını Oku

 • MUAKADE: (Akd. den) Mukavele yapma. Akid yapma. Anlaşma. Devamını Oku

 • ŞİBH-İ AKD: Akid benzeri. Sözleşme, sözle anlaşma benzeri. Devamını Oku

 • AKD: Anlaşma. Sözleşme. * Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.* Huk: Nikâh, hibe, vasiyet, bey’ u şirâ gibi şer’î bir muameleyi iki tarafın iltizam ve taahhüd etmeleridir, icab ile kabulün irtibatından ibarettir. Böyle bir muameleye mün’akid denir. Bunun böyle vücuda gelmesine de in’ikad denilir. Devamını Oku

 • MUAHİD: Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri. * İslâm hükümetine vergi ödeyerek kendini himâye ettiren gayr-ı müslim. (Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) Arab müşriklerinden muâhid ve halifleri vardı, beraber harbe giderlerdi.) Devamını Oku

 • MUAKİD: Birbiriyle akid yapan, sözleşen. Devamını Oku

 • AKİD: Aralarında akid yapanlardan her birisi. (Bak: Akd) Devamını Oku

 • TEKASÜM: (Kasem. den) Andlaşma. * Bölüşme. Devamını Oku

 • VUSUK: (Visâk ve Vesâk. C.) Bağlar, râbıtalar. * Sözleşme yerleri. * Andlaşmalar. Devamını Oku

 • VUSUK: (Visâk ve Vesâk. C.) Bağlar, râbıtalar. * Sözleşme yerleri. * Andlaşmalar. Devamını Oku

 • UKUD: (Akid. C.) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler. Devamını Oku

 • LİDER: Şef. Başkan. Siyasi bir topluluğun başı. Devamını Oku

 • MUAHEDE-İ TİCARÎ: Yalnız ticâret işleriyle alâkalı olmak üzere devletler arasında yapılan andlaşma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar