ÖZÜR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÖZÜR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÖZÜR: Bir kusurun afvı için gösterilen sebep. * Bahane, sebep. * Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık. * Fevz. Zafer. * Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması. * Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

ÖZÜR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KİZİR: Köy muhtarının yamağı hükmünde olan adam. Köy kâhyası. Devamını Oku

 • ZİNHARHÂR: f. Sözünde durmayan adam. * Aman dileyen. Devamını Oku

 • ZÜNBUR (ZÜNBÂR): (C.: Zenâbir) Eşek arısı. * Ufak taş parçası. Devamını Oku

 • GİRYE-ENGÎZ: f. Ağlatacak sebep, ağlamaya sebep olan. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ: (Zâhiriyye) Görünüşte olduğu gibi. Zâhire âit ve müteallik. Asıl ve hakiki olmayan. * Zâhiriyyun mezhebine âit olan. (Bak: Zâhir) Devamını Oku

 • CEREZ (CÜRÜZ): Suyu kesik olan. * Otsuz yer. Devamını Oku

 • RİKKAT-ÂMİZ: Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran. Devamını Oku

 • BÂZUDİRÂZ: f. Kolu uzun olan. * Nüfuzlu, sözü geçer. * Müdahaleci. * Zâlim, zulmeden. Devamını Oku

 • RİŞBÜZ: f. Keçi sakalı gibi sivri olan sakal. Devamını Oku

 • FENN-İ ZİRÂAT: Ekin ekme ve içme hususunda olan bilgi ve tecrübeye dayanan bu husustaki ilim kolu. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ ÖŞRİYYE: Huk: Ziraat olundukça her sene hâsılatından beytülmâle, beytüssadakaya konulmak üzere, fakirlerin hakkı olan öşür alınan arâziler. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ EMİRİYYE-İ SIRFA: Huk: Beytülmâle mahsus menfaatleri ve tasarruf haklarından hiçbiri bir cihete verilmeyip devlete ait olan ve şahıslara dağıtılan memleket arazisi. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • ZÂT-ÜR RİE: Akciğer zarı iltihabı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar