ÖŞÜR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÖŞÜR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÖŞÜR: Ondalık, onda bir. Mahsullerden, Kur'an-ı Kerim hükümlerince onda bir olarak alınan zekât.

ÖŞÜR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUAŞŞİR: (Aşr. dan) Ondalıkçı. Öşürcü. Aşar memuru. Devamını Oku

 • KESR-İ ÂŞÂRİ: Ondalık kesir. Mahreci (paydası) 10 veya 10’un her hangi bir kuvvetinden ibaret olan kesir. Meselâ: 0,15 – 0,007 gibi. Devamını Oku

 • ARZ-I A’ŞÂRİYE: Öşür (onda bir vergi) veren memleket. Devamını Oku

 • A’ŞARÎ: Ondalığa âit. Öşür hesapları nev’inden. On sayıları. Ondalık. Devamını Oku

 • HUMS-İ ÖŞR: Onda birin beşte biri. Yani, bir şeyin ellide biri. Devamını Oku

 • HUMS-İ ÖŞR: Onda birin beşte biri. Yani, bir şeyin ellide biri. Devamını Oku

 • ZEYD BİN SABİT (R.A.): Sahabe-i Güzinden ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Henüz on bir yaşında iken isteği ile İslâmiyet’i kabul etmiştir. Kur’ân-ı Kerim’i kemiklerde yazılı ve hâfızların ezberinde iken bugünkü şeklinde ilk olarak yazan, bu hizmette en büyük hizmet kendisine nasib olandır. Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) kâtipliğini yapmıştır. Süryanice de öğrenmişti. Hz. Ebu Bekir-i Sıddık’ın (R.A.) hilâfeti mes’elesinde Devamını Oku

 • UKBE BİN AMİR BİN KAYS EL-CÜHENÎ (R.A.): Ashab-ı Kiramın mümtaz fakihlerinden ve Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip yazanlardandır. 55 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Mısır Valiliğinde bulunmuş ve orada Hicri 58 tarihinde vefat etmiştir. Devamını Oku

 • ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ: Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar. Devamını Oku

 • RİCALEN: Yaya olarak. Yayan. * Erkek olarak. Devamını Oku

 • KÂFİRÛN SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 109. sure olup El-Kâfirûn da denilir. Devamını Oku

 • TEKVİR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 81. Suresidir. Küvvirat Suresi adı da verilir. Devamını Oku

 • HAŞR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 59. suresi olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • MÜDDESSİR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 74. Suresi olup, Mekkîdir. Devamını Oku

 • MÜFESSİRÎN: Kur’an-ı Kerim’in mânasını hakkıyla anlayıp tefsir edebilen, ilmi ile âmil, kâmil ve sâlih muhakkikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar