OSMANİYÂN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

OSMANİYÂN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

OSMANİYÂN: (Osmanî. C.) Osmanlılar.

OSMANİYÂN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • OSMANÎ: (Osmaniye) Osman’a ait, mensup. * Osmanlı devletine mensup. Osmanlılarla alâkalı. Osman oğullarına ait. Devamını Oku

 • MEMALİK-İ OSMANİYE: Osmanlı memleketi. Osmanlılara aid memleketler. Devamını Oku

 • KAMUS-İ OSMANÎ: Osmanlıca sözlük. Devamını Oku

 • MÜLKET-İ OSMANİYE: Osmanlı Ülkesi. Devamını Oku

 • Zİ-N NUREYN: “İki nur sâhibi” meâlinde cihar-ı yar-ı güzinden Hz. Osman’ın (R.A.) lâkabı. (Hazret-i Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ile iki kat akrabalığı dolayısiyle) (Bak: Osman R.A.) Devamını Oku

 • OSMAN (R.A.): Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere’den ve İslâmiyet için en çok fedakârlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr’den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın üçüncü halifesi ve damadıdır. Hazret-i Osman (R.A.) çok zengindi. Bütün malını Peygamberimiz ve İslâmiyet için feda etti. Çok hayâ ve hilm Devamını Oku

 • OSMANLI: Osmanlı Devleti teb’asından olan. * Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans sınırındaki Beyliğin reisi olan Ertuğrul Bey’in vefatından so a, Mi: 1288’de yerine geçen Osman Beyin kurduğu devlete mensup olan. Devamını Oku

 • ORHAN GAZİ: (Mi: 1288 – 1359) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Babası Osman Gazi vefat edince (1326) Onun yerine tahta geçti. Onu yetiştiren, Hocası Şeyh Edebâli idi. Genç yaşta gazi akıncılar arasına karıştı, çok cesur ve atılgandı. Akıncı Gaziler onun oğlu Süleyman Paşa kumandasında Rumeli’ye geçtiler. Türbesi Bursa’dadır. (R. Aleyh) Devamını Oku

 • CİHAR-I YAR-I GÜZİN: f. Dört halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.Anhüm) Devamını Oku

 • VAHDEDDİN: (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) (Bak: Vahîd) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan yegâne taburu Ayasofya Câmii etrafında sipere sokup câmiye çan takmak isteyenlere “Ateş edin” diye emir Devamını Oku

 • EHL-İ RUM: f. Osmanlı. Eskiden Anadolu’da yaşayanların bir ismi. Çünkü: Osmanlılar Romalıların (Rumların) çok bulunduğu memleketlerini fethedip yerleştiler. Devamını Oku

 • DAYI: Tunus ve Cezayir’in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan. * Annenin erkek kardeşi. Devamını Oku

 • NAME-İ HÜMAYUN: Tar: Osmanlı Padişahları tarafından İslâm ve Hristiyan Hükümdarlarla Osmanlı Devletine tâbi imtiyazlı olar Mekke Şerifine, Kırım Hanına, Eflâk ve Boğdan Voyvodalarına, Erdel Kralına, Gürcü ve Dağıstan Hanlarına gönderilen mektublara verilen addır. Devamını Oku

 • NAME-İ HÜMAYUN: Tar: Osmanlı Padişahları tarafından İslâm ve Hristiyan Hükümdarlarla Osmanlı Devletine tâbi imtiyazlı olar Mekke Şerifine, Kırım Hanına, Eflâk ve Boğdan Voyvodalarına, Erdel Kralına, Gürcü ve Dağıstan Hanlarına gönderilen mektublara verilen addır. Devamını Oku

 • HULEFÂ-İ SELÂSE: Üç halife: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman (R.Anhüm) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar