ÖMER HAYYAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÖMER HAYYAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÖMER HAYYAM: Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran'ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır.

ÖMER HAYYAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAYYAM: Çadırcı. Devamını Oku

 • MERİ’: (C: Emrâ-Emru) Otu çok olan yer. * Ucuzluk olan yer. Devamını Oku

 • SARF: (C.: Süruf) Harcama, masraf, gider. * Fazl. * Hile. * Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme. * Farz. * Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi. Morfoloji. Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim. * Para bozma. Devamını Oku

 • MERİŞ: Üzerinde kuş tüyü olan nesne. Devamını Oku

 • SİMER (SEMER): (C.: Esmâr) Kıssa, hikâye. * Akşamdan so a olan. Devamını Oku

 • MERİRA (MARURE): Buğday arasında olan acı bir tohum. Devamını Oku

 • MERİH: Koz: Güneş etrafında seyreden seyyarelerden dünyadan so a güneşe en yakın olanı. (Aslı: Merrih veya Mirrih okunur.) * Mars. Devamını Oku

 • NECASET-İ MER’İYE: Hacmi olan veya kuruduktan so a görünen herhangi bir pis maddedir. (Akmış kan gibi) Devamını Oku

 • MERÎD: Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse. * Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma. * Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan. Devamını Oku

 • NECASET-İ GAYR-İ MER’İYE: Câmid, bir hacmi olmayan veya bulaştığı yerde görülmeyen herhangi bir pis maddedir. Görünmez halde olan pisliktir. (İdrar gibi) Devamını Oku

 • ABDULLAH İBN-İ ÖMER: Bi’setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim’in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh’ın oğlu idi. Hilâfet ve Valilik işlerine hiç karışmadı. Müttaki, cömert, kanaat sahibi, halim bir zat olup Devamını Oku

 • HUMAR: Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden so a gelen baş ağrısı. * Sersemlik. * Bir şeyin acısı burnundan gelmesi. Devamını Oku

 • MECRUR: Sürüklenmiş. * Gr: Başında harf-i cer bulunan kelime. İzafet halinde son kelime. Cerr’li okunan kelime. (i, ı diye okunan kelime, yani esreli) Devamını Oku

 • MÜŞTAKKUN MİNH: (Şakk. dan) Kendisinden diğer bir kelime türemiş olan asıl kelime. Devamını Oku

 • KELİME: Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. “Bir tek söze” kelime denir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar