NÜSÜK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NÜSÜK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NÜSÜK: (Nüsk) Allah için ibadet etmek.

NÜSÜK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İHSAN: İyilik, lütuf, bağışlamak. * Sahilik etmek, cömertlik yapmak. * Allah’ı görür gibi ibadet etmek. * Güzel bilmek. Güzel eylemek. Devamını Oku

 • MÜCAHİD: Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan. * Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz ve hiç şüphe yok ki, Allah muhsinlerle -Allah’ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir. (Sure Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

 • TERK-İ MÂSİVÂ: Allah’tan gayrısını terk etmek. Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek. Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri bir sevgi bırakmamak. Devamını Oku

 • SEBAT: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. * Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah’a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. * Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek. Devamını Oku

 • KUL: De, söyle, bildir (meâlinde emirdir)(“Kul” kelimesi Kur’anın çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. “Kul” emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede “Kul”, emir dinleyen hizmetkâr, Allah’ın mahlûku, Allah’a itaat ve ibadet eden veya köle mânasındadır. Devamını Oku

 • KERREMALLAHU-VECHEHU: Allah vechini mükerrem kılsın, meâlinde dua olup Hz. Ali (R.A.) hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah’a secde ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir. (Bak: Aliyy-ül Murtaza) Devamını Oku

 • MA’BUD: (Mâbud) Kendine ibadet edilen Allah (C.C.) Devamını Oku

 • KANİTÎN: Kunut ve duâ edenler. Allah’a itaat ve ibadet edenler. Devamını Oku

 • KANİTÎN: Kunut ve duâ edenler. Allah’a itaat ve ibadet edenler. Devamını Oku

 • HUDAPEREST: Allah’a ibadet eden. Dindar. Devamını Oku

 • İBADETHANE: f. İbadetgâh. Allah’a ibadet edilen yer. Devamını Oku

 • TEELLÜH: Kulluk ve ibadet etmek. * Tazarru’ etmek, yalvarmak. Devamını Oku

 • KÜFRAN: Nankörlük etmek. Allah’ın ihsan ve inayetine mukabil teşekkür etmeyip fiilen veya kavlen inkâr etmek. Devamını Oku

 • ULUHİYET: İlâhlık. * Allah’ın kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile herşeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar