NURİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

NURİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

NURİYE: Nura âit, nura mensub. * Kadın ismidir.

NURİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NURİ: Nura mensub, nura ait. * Erkek ismidir. Devamını Oku

 • MENSUBÎN: (Mensub. C.) Mensublar. Mensub ve alâkadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları. Devamını Oku

 • MENSUBÂT: (Mensub. C.) Bir yere mensub olanlar. Bir yerin adamları. Devamını Oku

 • SAFİYULLAH: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) bir ismidir. Bütün mahlukatta efdal ve Cenab-ı Hakk’ın ihsanı ile onlardan seçilip çıkarılmış tertemiz mânâsına Safiyullâh denilmiştir. Hz. Adem’in de (A.S.) bir ismidir. Devamını Oku

 • HASBİYE: $ âyetinin kısaca ismidir. Devamını Oku

 • TAHMİDİYE: Hamdetmeğe dair. Hamdetmek hakkında. * Çok mühim bir duânın ismidir. Devamını Oku

 • NURANÎ: Nurlu, ışıklı, nura yakışır, parlak, münevver. Devamını Oku

 • FARUKÎ: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî’nin bir lakabı. Devamını Oku

 • SEBUİYE: Yırtıcıya mensub, canavarlıkla ilgili. Devamını Oku

 • FAHRİYE: Bir kimsenin kendini medih için söylediği söz veya şiir. Fahre mensub ve müteallik olan. Devamını Oku

 • HÜRRİYET-İ DİNİYE: Din hürriyeti. Herhangi bir kimsenin mensub olduğu dinin emirlerini ve icablarını yapmakta asayişe ve başkasının haklarına dokunmamak şartiyle serbest olması. Devamını Oku

 • İLMİYE: Fıkıh ve şeriat ilimleri, iman ve Kur’an hakikatları ve tahkiki iman dersleri ile iştigal eden zatların mensub oldukları yol. Alimlerin mesleği. Devamını Oku

 • MESNEVÎ-İ NURİYE: Aslı Arapça olup, so adan tercemesi de yapılmış olan Risale-i Nur Külliyatı’ndan bir eserdir. Devamını Oku

 • ABKARÎ: Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil. * Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san’atı olmayan. * Çok güzellik. * Bir nevi döşek.(Abkari: Esasen abkar’e mensub demektir. Ebu Suud ve sair tefsirlerin beyanına göre Abkar: Arabın zu’münce bir Cin beldesinin ismidir ki, Arablar acib gördükleri her şeyi ona nisbetle tavsif ederek abkarî derler. Mu’cem-ül Büldan’da şu Devamını Oku

 • EYYAM-I KUR’ANİYE: Kur’an-ı Kerim’e göre olan günler (…Semavatta herhangi bir kürenin kendi etrafında bir defa dönmesi ile gün; mensub olduğu seyyarenin etrafında bir defa dönmesi ile de senesi meydana gelir. Her yıldızın kendine göre bir günü ve senesi vardır. Meselâ: Şems-üş-şumusun bir günü ellibin sene ve Şi’ra yıldızının bir günü bin senedir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar